Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.09.16

Kovács Magyar András szellemtani tanai:

Képzeletet csak a valóság múlja felül könyve szerint:

 21. oldal:

„Elhatároztuk, hogy benépesítjük a Magyar szellemcsaláddal a Földet, végiggondoltuk az emberiség javát, a magyarok tulajdonságát és az emberiség érdekeit jól képviselő adottságú gyermekekkel ajándékozzuk meg a Földet.” /Az Istenanya tanítása a 28000 évvel ezelőtti 12 szent gyermekének a megszüléséről/

 Igazság: Az az Istenanya, aki ilyeneket mond, nagyon el van tévedve. Először is rendelkezik némi fogalomzavarral. Ha olyan „embert” alkot, aki az adottságai miatt képviseli az emberiség érdekeit, akkor a szabad akaratot törölte a teremtményéből, vagy nem gyermekeket szült, csak az akaratát végrehajtó gépeket. Másrészt, ki ellen kell képviselni az emberiség érdekeit? Ha a többi emberrel szemben, akkor régen rossz, valamit nagyon elszúrtak elsőre.

Ha csak 28000 évvel ezelőtt gondolták végig az emberiség javát, akkor kissé elaludtak, és elég rossz istenei voltak addig az emberiségnek.

Ha most teremteniük kellett 12 új típusú gyermeket, akik rendbehozzák az első teremtésüket, akkor a korábbi teremtésük elég elfuserált lehetett, de legalább belátták.

Kovács egyszerűen egy elvakult egoista világképpel rendelkezik, és ennek hatására ugyanilyen elméleteket gyárt.

 

22. oldal:

 „Istenanyánknak és Apánknak, a mi Istenünknek nincsenek szülei, Ők voltak a világ ősanyag és energiahalmaz együttesek.”

Igazság: Aki ezt a mondatot elolvassa, és meg is érti mit írt le Kovács András, az csak egy jót nevethet rajta.

Kovács vagy az Isten, vagy a szülő, vagy az anyag szó jelentését nem érti. Pl.: az Isten szó jelentésében az is benne van, hogy Isten a Teremtő. Ő teremti az anyagot, az energiát is. Kicsit nagyobb ismeretkörrel rendelkezők azt is értik, hogy az anyagot a tudat figyelme tartja a létben. Isten nem csak anyag, csak anyag is. Nem létezik ősanyag tudat nélkül. Isten tehát nem lehetett kizárólagosan semmilyen ősanyag. (Isten benne van az anyagban is, de nem azonos vele.) Az írja „Ők voltak”. Vagyis voltak, tehát az ősanyagból és energiából lettek Isten. Kérdés, minek a hatására. Az anyagból és energiából önmagától nem lesz más, ha nincs ami megváltoztassa. Ki csinált ebből az anyagból és energiából Istent? Az anyag nem tud teremteni, tehát át kellett alakulnia, hogy Isten lehessen belőle.

Ha volt valaki, aki megváltoztatta az anyagot, hogy Isten legyen belőle, akkor bizony volt „szülője” Istennek. Stb.

 22. oldal:

 „Az ősiség Isteni fogalma csak Istenben nyilvánul meg, …”

Igazság: Ennek a mondatnak semmi értelme nincs. Nincs ugyanis tartalma. Nem mond semmit.

Ki tudná leírni, hogy mit jelent az „ősiség Isteni fogalma”, és mit jelent az, hogy egy fogalom megnyilvánul.

Mintha azt írná, az almaság Gyümölcsi fogalma csak a Gyümölcsben nyilvánul meg. – értelmetlen.

 

22. oldal:

 Az Ősanyag furcsa jellege volt az őskígyó. Az őskígyó segítségét kérték, amikor a földi energiákból anyagot építettek és terveztek.

Igazság: Ennek sincs semmi értelme.

Mit jelent az, hogy az Ősanyag jellege?  Ha volt az Ősanyagnak Istenen kívüli tulajdonsága vagy jellege, akkor nem Isten volt az Ősanyag maga, vagy az őskígyó (amiről természetesen nem derül ki, hogy mit kell érteni rajta) maga is Isten jellege, tehát akkor meg miért kellett mint külső erőnek, „kérni” a segítségét. Kovács Istene úgy tűnik, kissé  meghasonlott önmagával.

 

22. oldal:

 "A mai ember soha nem volt más alakú lény. Mindegyik életünkben emberként éltünk."

 Igazság: Az első mondat egyértelmű, nem mond vele semmit. A mai ember kifejezés azt jelenti, hogy a ma élő ember. A ma élő embernek persze, hogy soha nem volt más alakja, mert ha lett volna korábban, az nem a ma élő ember volt.

  „Mindegyik életünkben emberként éltünk.”

Itt valószínű Kovács arról akart írni, hogy aki emberi testben azonosítja most önmagát, az nem élt máskor állatként, vagy mondjuk angyalként. De nem ezt írta.

Amit írt, annak semmi értelme, ha van valakinek némi spirituális ismerete. Most sem emberként élünk, csak emberi testre fókuszáljuk figyelmünk egy részét. Nem voltunk állatok, nem voltunk „más alakú” lények, mert nem vagyunk emberek se. Sokkal többek, tudat, szellem, lélek, stb. vagyunk, ki hogyan nevezi.

 

22.oldal:

 Az őshüllők családját Istenatyánk kiirtotta a Földről, mert rendkívül ártalmasak voltak a nemesebb fajokra.”

 Igazság: Ha valaki egy kicsit is érti Isten fogalmát, tudja, hogy Isten nem írt ki senkit és semmit. Az ő szemében nincsenek nemesebb és értéktelenebb fajok. Mindennek joga van az élethez. Életet Isten nem vesz el, legfeljebb mi nem értjük, hogy mi, miért történik.

 

27. oldal:

Szent György Spartacusként is i. e. 90-ben legyőzi Rómát, azaz a Sárkányt.

 Igazság: Mikor, és milyen Rómát?

Spartacus i.e. 90-ben még vagy gyerek, vagy katona. De az biztos, hogy rabszolgaként csak 16-17 év múlva, i. e. 73-74-ben lázad fel, és 71-ben ölik meg.

Hogy győzhette volna le előbb Rómát, ha utána lesz rabszolga, és utána lázad fel. Szóljon már valaki Kovács Úrnak, hogy az időszámítás előtti évszámoknál, minél nagyobb a szám, annál régebben volt.

De ha ezt az időbeli tévedést elnézzük, akkor is, milyen Rómát győzött le? Azt, amelyik akkor épp hatalmas területeket birtokol és egyre terjeszkedik?  Amely birodalomban Spartacus csapatának leverését követően 3 éven belül megregulázza a Földközi tengeri kalózokat, meghódítja Bithyniát, Pontust és Syriát? Amely 8 év múlva elfoglalja Palaestina földjét Gaza és a Karmel hegy között, Galileát, Samariát, beveszi Jeruzsálemet és teljes Júdeát? Amely néhány éven belül Caesarnak köszönhetően meghódítja Galliát és Britanniát, és mellékesen Kleopátrát és vele Egyiptomot is. Amely Spartacus után még 500 éven keresztül uralja a teljes Földközi-tengeri partvidék nagy részét, néhol több ezer kilométeres szélességben.

Britannia, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Itália, Pannónia, a teljes Balkán, és az Anatóliai-félsziget, Észak-Egyiptom, Júdea, Afrika partjai, - valóban legyőzöttnek nevezhető egy ekkora birodalom?

Igen, hősiességben és bátorságban, kitartásban és leleményességben valóban emberileg győztes volt Spartacus. Még a felkelés leverése után 10 évvel is nyugtalanították Itália lakosságát szétvert csapatának maradékai, akik kisebb csapatokba verődve portyáztak és fosztogattak.

Igaz, hogy Róma elnyomó vezető rétege akkor is és az azt követő 4 évszázadban tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ha Spartacus győz, akkor valóban vége lehetett volna a hatalmuknak Rómában. Ezért követtek el mindent, hogy megállítsák és, hogy még az emlékét is kitöröljék a történelemből. Spartacus a központi területen komoly problémákat okozott. Alaposan feldúlta a mai Dél-Olaszország területét és sikerei csúcsán kb. 60000 emberével komoly gondokat okozott Róma központi vezetésének és a gazdag uralkodó osztálynak. A birodalom területéhez mérten nagyon kicsi, de központi részen okozott gondokat. Hatása félő volt, hogy tovább terjed, és újabb lázadásoknak példaképül szolgál. Igaz, hogy kezdetben lebecsülték erejét és csak 25-30 000 katonát küldtek ellene. "Ezen consuli seregek veresége után a szenátus tejhatalommal ruházta fel Sulla egyik alvezérét, Crassust. Ő árokkal próbálta meg elszigetelni a Szicíliába való átkelést megkísérlő lázadókat Dél-Itáliában. Spartacus csapatai ezt a vonalat még áttörték, s Brundisium felé nyomultak, hogy a kikötőből a Balkánra keljenek át. Crassus mellett azonban közeledtek Sulla másik alvezérének, Pompeiusnak a csapatai. Spartacus csatát vállalt. A küzdelemben ő és társainak nagy része elesett. Több tízezer felkelő maradt a csatatéren. A túlélők jelentős részét keresztre feszítették a Via Appia mentén, Capuától Rómáig."  Az a 2-3 év amíg a Spartacus-felkelés tartott tényleg veszélyeztette Rómát, de közvetlenül Spartacus i. e. 71–es leverése után a birodalom terjeszkedése töretlenül folytatódott. Nem lehet azt állítani, hogy legyőzte Rómát, inkább még nagyobb összefogásra késztette a vezetőket, még talán hozzájárult az első triumvirátus megszületéséhez is. Felkelése figyelmeztette Rómát és Róma tanult belőle. Sokkal szorosabb kézzel fogták a rabszolgákat és az alacsonyabb rétegeket.

27.oldal:

„Ezzel felszabadultak Róma rabszolgái” (mármint Spartacus győzelme után)

Igazság: Kovácsnak vagy a szentjeinek nagyon hiányosak az ismeretei, mert Rómában Spartacus bukását követően még 500 évig, a Nyugat-Római birodalom i.u. 476-os bukásáig rabszolgatartó társadalom volt. Bár Spartacus után több száz évvel, a IV. századtól kezdve, egyre több rabszolgavédő jogi rendelkezés jelent meg, de ezek is a meglévő hatalom bukásának elodázását biztosították.

 Akkor viszont  ki a csudával harcolt Attila?

65. oldal:

"Attila legyőzte Róma északi seregeit"

Szóval az 500 éve legyőzött Rómának még komoly seregei voltak, amelyek közül Attila "csak" az északiakkal akadt össze. A Spartacus által legyőzött Róma Attila korában még olyan nagyhatalom, melynek birodalma több földrészre kiterjed.

37. oldal:

„Addig amíg meg nem jelent Amerikában egy új típusú ember az 1168-as esztendőben – az aztékok –  akik ezt maguk jegyezték fel az általuk is tovább használt maja naptárakban.

 Az aztékok Ázsiából érkező telepesek, és hagyományaik egyáltalán nem hasonlítanak sem az indián nemzet, sem a magyar nemzet szokásaira. Amikor a mai Amerika földjére lépnek, és a mai Mexikó területét hódoltatják,…..”

 Igazság:

Ez a szöveg ahhoz képest, hogy szent szellemek diktálták, nagyon hasonlít Dr. Simon Péter: Ősi magyar nyomok észak-amerikai indián földön című cikkének szövegére (A cikk jóval Kovács Magyar András könyve előtt jelent meg először).

Hasonlítsa össze Kovács mondatait Dr. Simon Péterével:

„Legkevésbé az aztékok hagyománya hasonlít a többi indián nép és a magyar nép sajátosságaira.

… amikor ők Amerika földjére lépnek, és rövid időn belül a mai Mexikó területét hódoltatják.

 …Az akkor általuk megismert és tovább használt maya naptárban megjelölték az odaérkezésük évét. Ez a mi időszámításunkban az 1168-as esztendő.”

 

73. oldal:

 „Jézus Urunk idejében, amikor Boldizsár, Egyiptom királya elengedi Gyermekét…”

 Igazság: Jézus korában Egyiptomban nem volt király.

Kr. e. 31-ben megszállta Róma és az egyiptomi lakosságot a társadalom legaljára száműzte. Római közigazgatás volt, a felső-vezetésben csak rómaiak lehettek, a közigazgatás középrétegét külön származási igazolással görögök is betölthették. De egyiptomi származású csak a legalacsonyabb szinten vehetett részt benne.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ebeje17

(Xucoh60, 2019.01.16 18:39)

http://korsika.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-tada-diario-tadalafil-20-mg-gen-rico-mais http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-nivant-sin-receta-de-calidad http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-alopurinol-100mg-com-frete-gr-tis-rep-blica http://korsika.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-duroval-50mg-sin-receta-urgente-m http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/order-sundinafit-150-mg-cheap-buying-generic-sundinafit-with http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/comprar-sildara-sildenafil-citrate-130-mg-gen-rico-via-internet http://explicitty.com/blogs/2190/41841/acheter-pilule-pulna-ethambutol-800-mg-en-ligne-bon-marche-site http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/filgud-tadalafil-comprar-sin-receta-por-internet-espa-a-comprar http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/order-proscar-5mg-safely-proscar-buy-finasteride-generic-5 http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/doxepina-25-mg-como-comprar-gen-rico-com-garantia-pela-net http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/cheap-ceclor-cd-375-mg-order-online-where-to-order-cefaclor-free http://okobi.org/blogs/530/2035/puedo-comprar-periocline-100mg-sin-receta-fiable-estados-unidos http://divinguniverse.com/blogs/post/71398 http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-refren-sildenafil-citrate-gen-rico-e-quanto-custa http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/discount-zydalis-60-mg-buy-online-buy-zydalis-10-mg-30-tabs http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/low-price-enthusia-120mg-buy-online-how-can-i-purchase-sildenafil http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ciavor-tadalafil-20mg-gen-rico-com http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/desmopresina-comprar-en-una-farmacia-online-segura-nicaragua http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/doxepina-25-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio http://flirtfinder4u.com/blogs/post/25346 http://movsam.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-erotid-tadalafil-60mg http://bioimagingcore.be/q2a/49397/farmacia-online-donde-comprar-viagra-50mg-receta-confianza http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-telmisartana-de-forma-segura-on-line http://www.gorelations.com/blogs/5231/40601/donde-comprar-orgodenafil-25-mg-en-farmacia-online-espana-comp http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/order-vioses-200mg-online-buy-vioses-the-uk-2019 http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bicalutamida-sin-receta-al http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-sildara-sildenafil-citrate-25mg-gen-rico http://clan.hupshup.com/blogs/post/13748

Qibic58

(Owito86, 2019.01.14 15:14)

http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/lansoprazol-como-comprar-sem-prescri-o-pela-net-no-brasil http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-mamagra-sildenafil-citrate http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/dexametasona-comprar-en-farmacia-online-fiable-ecuador-decadron-0 http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/comprar-h-for-20-mg-gen-rico-sem-receita-pela-net-brasil http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/comprar-ciavor-60mg-gen-rico-com-garantia-online-brasil http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/low-price-ratigra-120mg-order-online-how-can-i-order-sildenafil http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-a-la-orden-dexametasona-0-5-mg-sin-receta-en-internet-chile http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/vivala-tadalafil-comprar-con-seguridad-espa-a http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-10mg-onde-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita-m http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/comprar-calan-sr-verapamil-gen-rico-pre-o-pela-internet http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/71/11439/labsamax-order-no-rx-buy-labsamax-online-without-perscription http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-orlistat-60-mg-where-to-buy-orlistat-united-states http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/comprar-methocarbamol-500-mg-de-forma-segura-ecuador http://foodtube.net/profiles/blogs/donde-para-ordenar-forzak-sildenafil-citrate-sin-receta-urgente http://medioteca.com.ar/blogs/post/4786 http://whazzup-u.com/profiles/blogs/low-price-sildenamed-150-mg-buy-online-can-i-buy-sildenamed-at http://jaktlumaczyc.pl/70635/sinafil-tadalafil-comprar-envio-urgente-costa-sinafil-venta http://soruanaliz.com/index.php/19845/comprar-generico-venlafaxina-receta-online-comprar-venlor http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buy-suroor-25-mg-online-where-to-order-sildenafil-citrate http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-keflex-cephalexin-gen-rico-entrega-24 http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/buy-spegra-50mg-online-buy-spegra-england http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viagra-gen-rico-mais-barato-pela-net-no http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-lamictal-lamotrigine-gen-rico-r-pido-brasil

Poxel08

(Dekog02, 2019.01.13 16:45)

http://recampus.ning.com/profiles/blogs/dinamico-100-mg-baisse-prix-internet-rapide-ou-acheter-du http://socialchangesa.com/blogs/post/31200 https://www.mysocialpeople.com/blogs/2132/11941/se-puede-comprar-cialis-60-mg-entrega-rapida-republica-del-ecua http://football.ning.com/profiles/blogs/ciclosporine-100-mg-sur-internet-pas-cher-commander-avec-visa http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/onde-posso-comprar-naprosyn-gen-rico-com-desconto-internet-rep http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vogira-100mg-sin-receta http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/87815 http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/comprar-vasifil-sildenafil-citrate-mais-barato-internet-brasil http://bobford.ning.com/profiles/blogs/sildenaxyl-sildenafil-citrate-pas-cher-sans-ordonnance-sildenafil http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/viagra-buy-cheap-where-to-order-sildenafil-citrate-fast-delivery http://bobford.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-erotid-tadalafil-por-internet-andorra http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-retrovir-barato-online-no-brasil-pre-o-do http://source1law.com/s1l/blogs/216/7650/dragul-sildenafil-citrate-como-comprar-buen-precio-chile-comp http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/plegra-sildenafil-citrate-200mg-o-acheter-acheter-sildenafil http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-maxigra-sin-receta-con http://soruanaliz.com/index.php/17835/comprar-avafil-sildenafil-citrate-50-mg-pela-net-no-brasil http://foodtube.net/profiles/blogs/discount-viagra-200-mg-order-online-can-i-order-sildenafil http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/order-viagra-25mg-how-to-order-sildenafil-citrate-fast-shipping http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-escitan-sildenafil-citrate-sin http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/paroxetina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-aprobada-guatemala http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-aldron-70-mg-ahora

Litet51

(Ocega33, 2019.01.12 13:29)

http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-plusefec-sildenafil-citrate-50-mg
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/buy-repaglinide-can-i-buy-prandin-no-prescription-needed
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/famotidina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-certificada
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/furosemide-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/comprar-bisoprolol-5-mg-sin-receta-fiable-dominicana
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/melatonina-comprar-r-pido-m-xico-comprar-meloset-3mg-barato-sin
http://flirtfinder4u.com/blogs/post/23812
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-filagra-150-mg-sin-receta-de
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-losartan
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-sinota-safely-how-to-order-sildenafil-citrate-cheap
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/cheap-apicalis-20mg-order-online-where-can-i-buy-tadalafil-quick
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tadonis-sin-receta-entrega-r-pida
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viripotens-sildenafil-citrate
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/peut-on-acheter-avixar-sildenafil-citrate-g-n-rique-sans
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/vidalista-20mg-order-no-rx-vidalista-want-buy
https://ikriate.me/blogs/831/17079/farmacia-online-donde-comprar-tigerfil-sildenafil-citrate-ahora
http://property.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-megafort-60mg-sin-receta-fiable
https://www.olliesmusic.com/blog/36523/loxapine-25mg-como-comprar-sin-receta-rГЎpido-chile/
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vigorplus-sildenafil-citrate-de
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/order-low-price-zyad-20-mg-online-where-to-buy-cheap-zyad
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/cialis-comprar-sin-receta-r-pido
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/order-daygra-cheap-where-can-i-order-sildenafil-citrate-in
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/spironolattone-bon-marche-et-securise-spironolactone-g-n-rique-en
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/achat-express-cialis-40mg-bon-marche-sans-ordonnance-peut-on
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/order-meclizine-hcl-25-mg-low-price-where-to-purchase-meclizine
http://gennethub.com/blogs/1374/9282/low-price-viagra-50mg-order-online-cheap-viagra-free-shipping
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/ponstel-500mg-onde-comprar-na-internet

Aneli07

(Weviz86, 2019.01.11 07:49)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/low-price-erot-100mg-buy-online-where-to-purchase-sildenafil
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/order-valproic-acid-250mg-online-where-to-buy-valparin-in-trusted
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/achat-de-edalis-tadalafil-20-mg-bas-prix-generique-tadalafil-40mg
http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/23502
http://crosstv.ning.com/profiles/blogs/sotalol-comprar-en-una-farmacia-online-con-un-descuento-puerto
http://www.libertyxchange.com/blogs/post/85602
http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1122/50838/site-seguro-para-comprar-viagra
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/n-gra-order-online-buy-n-gra-cheap-no-prescription-drug
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-liz-600-mg-safely-can-i-purchase-linezolid-without-rx
http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-apcalis-60-mg-gen-rico-com-desconto-pela
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lithium-carbonate-300-mg-ahora
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ceftin-cefuroxime-125-mg-ahora
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ursodiol-300-mg-buen

Xidir22

(Cused33, 2019.01.09 10:32)

http://foodtube.net/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sollevare-sildenafil-citrate-200mg-gen http://property.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-wagra-200-mg-fiable-paraguay http://football.ning.com/profiles/blogs/buy-hydroxyurea-500mg-online-where-can-i-purchase-hydrea-in http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/vogira-150-mg-acheter-ou-acheter-du-sildenafil-citrate-en-france http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/low-price-silderec-50-mg-order-online-can-you-buy-silderec-online http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/generique-sanagra-acheter-comment-se-procurer-du-sanagra-sans http://soruanaliz.com/index.php/19336/sumycin-500mg-without-prescription-where-tetracycline-safely http://www.facecool.com/profiles/blogs/acheter-du-vrai-en-ligne-nexofil-sildenafil-citrate-bon-prix http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/340406 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/prinivil-2-5mg-comprar-com-frete-gr-tis-via-internet-portugal http://soruanaliz.com/index.php/18032/ohay-60mg-moins-cher-sur-le-net-acheter-du-ohay-au-qu%26%23233-bec http://wu-world.com/profiles/blogs/sildara-sildenafil-citrate-como-comprar-na-internet-brasil http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/23278 http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cardarone-amiodarone-200mg-bas-prix-sans-ordonnance-achat http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-h-for-40-mg-envio-48-horas-online http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/buy-wavegra-online-coupon-for-wavegra-2018 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/sur-quel-site-acheter-entranin-150mg-o-acheter-entranin-paris http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-viagra-sildenafil-citrate-achat http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/acheter-segurex-sildenafil-citrate-site-fiable-segurex-generique http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-aricept-donepezil-en-internet-argentina http://wu-world.com/profiles/blogs/escitalopram-comprar-en-una-farmacia-online-recomendada-ecuador http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/341408 http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/buy-tadanafil-10mg-online-where-to-purchase-tadalafil-in-verified http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68533&qa_1=c%C3%B3mo-realizar-pedido-detrol-la-4mg-sin-receta-ahora-paraguay

Bowov72

(Ugisu19, 2019.01.06 22:15)

http://bricolocal.com/profiles/blogs/sialis-tadalafil-40mg-bon-prix-site-fiable-acheter-sialis-60-en http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/refren-100mg-como-comprar-r-pido-brasil http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/dali-10-mg-onde-comprar-on-line-brasil http://flutes.ning.com/profiles/blogs/order-c-gra-safely-c-gra-online-generic http://opencu.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-perindopril-4mg-de-forma http://soruanaliz.com/index.php/19375/buy-cephalexin-online-how-to-buy-cephalexin-no-rx http://showmeanswer.com/index.php?qa=38820&qa_1=como-fa%C3%A7o-comprar-tacrolimo-gen%C3%A9rico-melhor-pre%C3%A7o-line-brasil http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/adegra-50-mg-comprar-sin-receta-env-o-gratis-venezuela-comprar http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/purchase-low-price-yextor-50mg-online-yextor-where-to-buy-from http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-diliter-entrega-r-pida-espa-a http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-fexion-sildenafil-citrate-por-internet http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/cheap-cialis-20mg-buy-online-can-i-order-tadalafil-in-verified http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/hindgra-sildenafil-citrate-200-mg-au-rabais-sur-internet-rapide http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-isordil-10mg-on-sale-canada-isordil-cheap-pharmacy http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/juvigor-120mg-puedo-comprar-con-seguridad-per-mejor-generico http://whazzup-u.com/profiles/blogs/virineo-onde-comprar-on-line-brasil https://www.nettingchat.com/blogs/post/44119 https://madbuddy.club/blogs/post/25457 http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/comprar-ciavor-tadalafil-com-desconto-pela-internet http://gennethub.com/blogs/1360/9845/achat-express-tarim-sildenafil-citrate-120mg-acheter-tarim-en http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-ampicilina-principen-250mg-urgente-online-brasil http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-revatio-20-mg-ahora-estados-unidos-comprar http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/vigorama-pas-cher-et-sans-ordonnance-acheter-le-sildenafil http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/apcalis-tadalafil-o-commander-acheter-tadalafil-fiable http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/loxapine-25mg-como-comprar-urgente-espa-a http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-rezum-50mg-safely-where-to-purchase-sildenafil-citrate-cheap http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-sex-o-vigor-sildenafil-citrate-ou-sex-o-vigor-150 http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-generico-erevit-120mg-en-internet-uruguay-comprar http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-daygra-150mg-can-i-buy-daygra-over-the-counter-at-walgreens

Ozudo67

(Zosus44, 2019.01.02 03:40)

http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-en-ligne-viagra-bon-prix-mastercard-acheter-viagra http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/o-commander-tonite-prix-du-tonite-en-pharmicie http://wu-world.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-clomid-clomiphene-sin-receta-barato http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-furazolidone-furoxone-100-mg-pre-o http://foodtube.net/profiles/blogs/oneaid-10mg-pas-cher-et-livraison-discrete-achat-oneaid-en-france http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/comprar-viasek-120mg-por-internet-panam http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-alclimax-sin-receta-r-pido http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/tiotropio-0-009mg-como-posso-comprar-envio-48-horas-pela-internet http://www.facecool.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-gen-rico-de-refren-150mg-mastercard http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-nitrofurazone-20mg-online-can-i-buy-nitrofurazone http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/verapamilo-240-mg-como-comprar-online-estado-plurinacional-de http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/buy-cilafil-120mg-online-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate http://bioimagingcore.be/q2a/48955/fa%C3%A7o-comprar-tada-diario-tadalafil-gen%C3%A9rico-pela-internet http://snopeczek.hekko.pl/227560/cheap-ramipril-online-how-can-order-altace-verified-medstore http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/buy-norfloxacin-online-norfloxacin-cheapest-market https://www.olliesmusic.com/blog/29100/oР“в„–-commander-du-avanafil-100mg-en-ligne-achat-avanafil-suisse/ http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-decadron-buen-precio-argentina http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-nitrofurantoin-monohydrate-100mg-achat http://gennethub.com/blogs/1385/10458/ampicilina-comprar-sin-receta-de-confianza-mexico http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildamax-sildenafil-citrate-urgente http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/discount-avixar-130-mg-buy-online-can-i-order-sildenafil-citrate http://ggwadvice.com//index.php?qa=53296&qa_1=erevit-achat-sildenafil-citrate-g%26%23233-n%26%23233-rique-france http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/luvagra-200-mg-en-ligne-moins-cher-acheter-securise-luvagra-le http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-felodipina-2-5-mg-sin http://www.1friend.com/blogs/2849/14761/ou-commander-filgud-tadalafil-60mg-prix-tadalafil-pharmacie-e http://bricolocal.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-en-ligne-bas-prix-commander-livraison

Imasi79

(Saruz50, 2019.01.01 13:05)

http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-efesexx-150mg-how-to-order-sildenafil-citrate http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/order-gelpin-safely-buy-gelpin-generic-on-line http://www.prds66.fr/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-androz-150-mg-de-calidad http://movsam.ning.com/profiles/blogs/anastrozole-1mg-o-acheter-pas-cher-arimidex-pharmacie-belge http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/adcirca-tadalafil-40-mg-como-comprar-envio-rapido-via-internet http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-synalis-tadalafil-tadalafil-60-prix-suisse http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-sundinafit-120mg-online-sundinafit-weekly http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/cialis-negro-tadalafil-800mg-como-comprar-sin-receta-ahora http://javamex.ning.com/profiles/blogs/achat-de-uplift-200mg-sildenafil-citrate-livraison-express-en http://ggwadvice.com//index.php?qa=53202&qa_1=viagra-sildenafil-citrate-puedo-comprar-ahora-dominicana http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/minipress-prazosin-donde-comprar-ahora http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/comprar-havante-120mg-com-garantia-brasil http://korsika.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-lisinopril-hidroclorotiazida http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/low-price-tacrolimus-1-mg-order-online-generic-tacrolimus-buy

Ogipe98

(Viwaf99, 2018.12.30 21:49)

http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/order-urso-online-where-can-i-buy-ursodiol-without-rx
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-virineo-sildenafil-citrate-25-mg-gen-rico-mais-barato
http://foodtube.net/profiles/blogs/order-viagra-online-how-to-buy-sildenafil-citrate-no-need-rx
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/refren-sildenafil-citrate-120mg-pharmacie-achat-2018-sildenafil
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-tada-gen-rico-de-confianza-brasil
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/buy-ereq-200mg-cheap-where-can-i-order-sildenafil-citrate-no
http://javamex.ning.com/profiles/blogs/order-pamelor-online-where-can-i-buy-nortriptyline-in-approved
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/denvar-bas-prix-sur-internet-livraison-rapide-denvar-200-prix-en
http://jaktlumaczyc.pl/71072/plavix-without-prescription-where-buy-plavix-online-forums
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/donde-a-la-orden-minomycin-minocycline-en-farmacia-online-ecuador
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/cheap-tadanafil-10mg-order-online-tadanafil-at-best-buy
http://bricolocal.com/profiles/blogs/indinavir-buy-no-prescription-can-i-buy-indinavir-sulfate-quick
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/zenavil-buy-where-to-purchase-tadalafil-in-approved-pharmacy
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/viamax-order-without-prescription-can-i-order-sildenafil-citrate
http://www.facecool.com/profiles/blogs/vogira-sildenafil-citrate-150mg-bon-prix-internet-livraison
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/discount-zyad-40-mg-order-online-how-to-buy-tadalafil-in-approved
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-dejavu-gen-rico-r-pido-online
http://www.facecool.com/profiles/blogs/bon-site-achat-mirtazapine-30-mg-achat-remeron-generique-forum
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-agitafil-tadalafil-en-internet-usa-comprar
http://soruanaliz.com/index.php/17111/order-apcalis-online-purchase-tadalafil-trusted-pharmacy
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/low-price-cialis-40-mg-order-online-where-to-buy-tadalafil-quick
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/acido-valproico-valparin-como-posso-comprar-entrega-r-pida
http://soruanaliz.com/index.php/18611/sildenafil-citrate-comprar-farmacia-comprar-vigrex-farmacia

Makib86

(Tivix75, 2018.12.29 12:05)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-maximo-sildenafil-citrate-25-mg-gen-rico http://showmeanswer.com/index.php?qa=38623&qa_1=comprar-voltarol-gen%C3%A9rico-precisa-receita-voltarol-receita http://question.hamrahmorabi.ir/index.php?qa=169828&qa_1=filagra-sildenafil-citrate-baisse-acheter-filagra-ordonnance http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/leflunomida-arava-comprar-on-line-brasil http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/buy-luvagra-online-where-to-order-sildenafil-citrate-no-rx http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-o-gen-rico-do-tantrix-120mg-barato-no-brasil http://korsika.ning.com/profiles/blogs/ciavor-diario-tadalafil-como-comprar-gen-rico-com-desconto-online http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-viagra-150-mg-sin-receta-online-usa https://www.loosemusicent.com/blogs/1115/12394/comprar-bicalutamida-50-mg-generico-sem-prescricao-na-internet http://football.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-de-prilo-sildenafil-citrate http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/ripol-200mg-order-cheap-where-to-buy-sildenafil-citrate-in http://amusecandy.com/blogs/post/416631 http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-androz-sildenafil-citrate-pas-cher-sans-ordonnance http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/77/12089/comprar-cianeo-10mg-generico-com-frete-gratis-brasil http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-tantrix-sildenafil-citrate-gen-rico-mais-barato-portugal http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-adegra-sildenafil-citrate-100mg-r http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/cianeo-tadalafil-comprar-gen-rico-com-garantia-via-internet-no http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/refren-50mg-comprar-gen-rico-envio-urgente-pela-net-onde-comprar http://brooklynne.net/profiles/blogs/acheter-du-vrai-omeprazole-20mg-sur-internet-bas-prix-securise http://wu-world.com/profiles/blogs/purchase-low-price-atlagra-200-mg-online-where-to-purchase http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-elebra-sildenafil-citrate-al-mejor-precio http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/buy-erexesil-150mg-cheap-how-to-purchase-sildenafil-citrate-free http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-blupill-100-mg-gen-rico-com-desconto-brasil-melhor http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/promethazine-25mg-comprar-en-farmacia-online-segura-honduras http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-achat-mclafil-60-mg-serieux-acheter-tadalafil-sur-amazone http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-veega-prix-sildenafil-citrate-130mg-boite-de-84 http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/buy-edgon-20mg-on-sale-buy-real-edgon-com-buy-real-tadalafil-com http://bioimagingcore.be/q2a/49318/tada-diario-onde-comprar-gen%C3%A9rico-com-desconto-no-brasil http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/viagra-como-comprar-gen-rico-envio-24h-na-internet-brasil http://korsika.ning.com/profiles/blogs/order-remenafil-25mg-remenafil-100mg-price-in-ireland

Проститутки Краснодара

(Amuelreorm, 2018.10.13 03:13)

<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru>Шлюхи Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Недорогие проститутки Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/znakomstva/>Интим знакомства в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-irkutska.ru>Шлюхи Иркутск</a>
<a href=http://prostitutki-perm.ru>Проститутки Пермь</a>
<a href=http://girls-kzn.mobi>Досуг Казани</a>
<a href=http://girls-kzn.mobi/individuals/>Индивидуалки Казани</a>
<a href=http://girls-kzn.mobi/znakomstva/>Секс знакомства Казань</a>
<a href=http://penza-dosug.ru>Шлюхи Пенза</a>
<a href=http://girls-ufa.ru>Шлюхи Уфы</a>
<a href=http://girls-msk.ru>Шлюхи Москвы</a>
<a href=http://dosugspb24.ru>Проститутки Питера</a>
<a href=https://top.girls-nsk.ru>Шлюхи Новосибирска</a>

fifa 15 последняя версия скачать торрент

(garneuSalm, 2018.04.01 02:36)

Я считаю, что это — ваша ошибка.

---
Вы правы. origin fifa 15 скачать торрент, игры футбол fifa 15 скачать бесплатно и <a href=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html>fifa 15 cracks 3dm</a> fifa 15 ps vita скачать

fifa 15 лицензия скачать торрент pc

(exethwilI, 2018.03.07 18:41)

Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM.

---
Извините за то, что вмешиваюсь… Мне знакома эта ситуация. Давайте обсудим. Пишите здесь или в PM. скачать взломанную fifa 15, fifa 15 iso скачать а также <a href=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/12-skachat-demo-versiyu-fifa-15-besplatno.html>скачать фифа 15 демо</a> скачать установить fifa 15

fifa 15 скачать торрент pc 32 bit

(tafepn, 2018.02.01 09:42)

Смотри у меня!

---
Охотно принимаю. На мой взгляд, это актуально, буду принимать участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. Я уверен. скачать fifa 15 много денег, скачать fifa 15 от механиков или <a href=http://15fifa.ru/>fifd</a> скачать fifa 15

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(Mashabab, 2017.12.13 23:15)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve almost any anti-botnet CAPTCHA's.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"


« előző

1 | 2 | 3