Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ismét a Kovácsrajongóknak!

 

Ha érdekli Önöket, az elmúlt néhány hónapban végeztem egy kutatást az Ősmagyar Táltos Egyház működésével és Kovács Magyar András tanításaival kapcsolatban.

Most ezeket összegeztem.

A külsőségeket, a tartalmi mondanivalót, és a felhasznált pszichikai befolyásoló tényezőket összevetve nagyfokú azonosság mutatható ki az Ősmagyar Táltos Egyház gyakorlati élete és a Görög, illetve Római Katolikus Egyház között.

 

Szertartási szokások:

Táltos Egyház: Szent utak és túrák, az egyházi vezető előadása „szent helyeken”. Áldásosztás, szentek szellemének megidézése.  Egyházi címer és a Szentek képeit bemutató zászlók lobogtatása, évente egy alkalommal az egyház szent ereklyéjének meghatározott útvonalon való végigvitele és lehetőség a hívőknek a megérintésére és csodatétel kérésre.

A vezető oltár előtt, mögött, rajta szentbeszédet mond, a szenteknek és Istennek bemutatott gyertyák, virágözön, terítők és lobogók között.

 

Katolikus Egyház, különböző ereklyék meghatározott útvonalon a hívők csodálatára történő végigvitele körmenetek keretében. Papi áldásosztás, az ereklyék megérintése, megcsókolása, mely által üdvözülés vagy csodálatos gyógyulás reményét kapják. Gyertyák, szentképek, díszes hordozók, egyházi gazdagság kellékei.

 

Tanok: 

Táltos egyház: A vezető bizonyságtétele, hogy csak az általa hirdetett út az egyedüli üdvözítő, aki másképp gondolkodik az ostoba, nem tanul, nem fejlődik, félre van vezetve, csak az ő követői az igaz magyar emberek, a valódi tudás birtokosai.

 

Katolikus Egyház: A vezető bizonyságtétele arról, hogy csak az adott egyház keretein belül van lehetőség az üdvözülésre. Aki nem Jézus útját követi az elkárhozik, de aki követi, annak bérelt helye van a mennyországban.

 

Táltos Egyház:

 Csak Kovács Magyar András az egyetlen jelenleg a földön, aki képes a szentek szellemével közvetlen kapcsolatba lépni. A hívő és Isten között ott kell, hogy álljon Kovács Magyar András.

 

Katolikus Egyház:

Az egyszerű hívő nem képes  Istennel valódi kapcsolatba lépni, csak a pap az, aki a Misék alatt megvalósítja az átlényegülést. A papi közreműködés az egyházon belül szükséges. A vallás gyakorlása pap nélkül nem lehetséges. A hívő és Isten között ott kell álljon a pap.

 

Jutalom:

 

Táltos Egyház:

Ha Kovács Magyar Andrást követed, akkor kapcsolatba léphetsz a szentekkel és rajtuk keresztül Istennel. Csak a szentek közbenjárásával, meghatározott „szolgálati út” betartásával foglalkozik Jézus is és Isten is az emberekkel.

Ha megteszed a megfelelő lépéseket, hiszel Kovács Magyar Andrásnak, megteszed az általa előírt lépéseket, kifizeted a lakásmérést, az ő embereivel, az ő hasznára elengeded a szellemeket magadról és a lakásodból (ezt rajtuk kívül a világon senki más nem tudja megtenni), kifizeted a szent utak önköltségének 2-3-szorosát és buzgón hirdeted az ott megtapasztalt tömegpszichózis hatásait, akkor Isten meggyógyít. Vagy, megajándékoz gyermekáldással, megsegít a vizsgán, jobban fog menni a vállalkozásod stb.  

 

Katolikus Egyház:

A papság közvetítésével, vagy a szentekhez való imádkozással, alázattal, részesülhetsz a szent ereklyéken keresztül a szentek gyógyító erejében és halálod után a mennyországba kerülsz. Feltétel: feltétlen hit a Katolikus egyház tanaiban, részvétel a szertartásokon, egyházi adó megfizetése, az egyház anyagi támogatása adakozással, karitatív munkával.

 

Büntetés:

Táltos Egyház:

Ha kilépsz Kovács Magyar András csapatából, megszakad a kapcsolatod Istennel, elveszted gyógyító képességeidet, elárulod a magyar szellemcsaládot, nem születhetsz le többé magyarnak. Kovács Magyar András a szentek felhatalmazása alapján visszaveheti tőled a gyógyító képességet.

 

Katolikus Egyház: ha nem követed a katolikus egyház tanait Jézus tanításáról, akkor tisztítótűz, pokol, stb.

 

Tévedhetetlenség:

 

Táltos Egyház:

Az egyház vezetője Kovács Magyar András tévedhetetlen, mert neki közvetlen kapcsolata van a szentek szellemeivel, Jézussal és egyszer már az Istennel is beszélt.

 

Katolikus Egyház:

Az egyház vezetője a Pápa tévedhetetlen, mert ő a Pápa.

 

Főbb ünnepek:

 
Minden Táltos Egyházi ünnep, megtalálható vagy megtalálható volt a Katolikus Egyházi ünnepkörében is.

Van néhány nap eltérés és némi tartalmi különbség, de az alapok ugyan azok.

 
Időrendben:

1. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Mondanivalója megegyezik a katolikus gyertyaszentelővel, azzal a különbséggel, hogy Kovács Magyar András fantáziája kiegészítette egy mesével. E szerint az első gyertyát maga Jézus szentelte halála és fénnyé válása után a még élő Máriának segítségként, majd ezt közkívánatra felesége, Magdala kedvéért később megismétli.  

Valószínűleg fogalma sincs róla, hogy a Katolikus Egyházban eredetileg Mária megtisztulásának ünnepe ez a nap. A hagyomány szerint ez az a zsidó ünnep, amikor a szülő nő megtisztul, vagyis a Mózesi törvények értelmében gyermekét Jézust bemutatja a templomban.

1092-ben sorolták be a kötelező ünnepek közé és ezt az indokot találták ki hozzá.

Valójában egy pogány római rítus „keresztényesítéséről” van szó.

Nem véletlen, hogy épp februárban van. A rómaiak ugyanis ekkor Februus, ill. Pluto tiszteletére  fáklyás felvonulásokat rendeztek és vesszővel igyekeztek  egymásból kiűzni a gonoszt, azaz megtisztítani. (Máig élő maradványa ennek pl. hazánkban a busójárás.)

Ennek ellentételeként a keresztények gyertyás körmeneteket rendeztek és Mária megtisztulásának nevezték az ünnepet. A gyertyát pedig Jézus jelképének.

Ebből alakult ki Európában a 12. században a gyertyaszentelés szokása, engedve és felhasználva a nép babonás hiedelmeit. De lényeg, hogy gyertyaszentelés és szentelt gyertya Jézus halálát követő 1000 évig nem létezett. Ha a Katolikus Egyház nem hozza létre, akkor Kovács Magyar Andrásnak  eszébe sem jut olyan mese, amelyben Jézus gyertyát szentel. Kérdés vajon miért kellett volna Jézusnak ilyen bonyolult módon segítenie Máriának és Magdalának? Nem lett volna elég, ha egyszerűen csak vigyáz rájuk isteni hatalmával?

 
2. Gyümölcsoltó Boldogasszony.

Mondanivalója megegyezik a katolikus ünnepével, Mária fogantatásának ünnepe.

Kovács Magyar András csupán egy bájos mesét fűz ehhez is, saját szellemi kapcsolatát bizonygatva. E szerint ezen a napon Máriának délutáni szunyókálása közben megjelenik Isten és az Istenanya valamint Jézus fényalakban és innen tudja meg, hogy várandós.

Ez nem más, mint a katolikus Angyali Üdvözlet modern, saját ideológia rendszerébe való átfogalmazása.

Az ünnepet 624-ben vezette be a Katolikus Egyház, addig senki sem foglalkozott azzal, mikor fogant Mária.  Ekkor tették Jézus születését december 25-re, (a téli napforduló pogány ünnepe helyett) és innen számoltak vissza 9 hónapot, ezért került március 25-re.

 
Húsvét és Pünkösd - Ezek nem ünnepek Kovács Magyar András rendszerében

A Katolikus Egyház Jézus halálát és feltámadását majd mennybemenetelét és a Szentlélek kiáradását ünnepli.

Kovács Magyar András Jézus halálát egy napra teszi születése napjával, azaz december 21-re. Továbbá szerinte Jézus nem támadott fel, hanem fénnyé vált. Halálát sem ünnepli. Így visszatér ahhoz az ősi hagyományhoz, amiért a katolikus ősegyház is erre a napra tette  ezt az ünnepét.  A katolikus kereszténység előtti korok egyik legnagyobb ünnepe a természet tavaszi ébredése, a megújulás ünnepe volt.  Ezt eleveníti fel Kovács Magyar András ezzel az ünneppel és egészíti ki és Szent György napnak nevezi.

 
3. Szent György nap.

A mondavilág ihlette katolikus ünnep, melyet a modern kutatások eredményei alapján töröltek.

Kovács Magyar András szerint a gonosz legyőzésének ünnepe. Szent György alakja mesebeli hősiessége beleillik fantáziavilágába, így a népi hagyományokat, természeti megfigyeléseket és babonákat összeötvözve egy a magyarságot és a férfiasságot hangsúlyozó ünnepet alkotott meg.

A Szent György napot és a Nagyboldogasszony napot  ingyenes rendezvénynek hirdeti, ezzel ellentételezve a pénzéhségét és kapzsiságát felvetőket. Valójában mindkét nap olyan időben van, amikor az emberek szívesen mennek a természetbe, és ha valamilyen esemény is várható, akkor nagyobb valószínűséggel vesznek részt rajta.  Ez a két ünnep toborzási és adománygyűjtési lehetőség Kovács Magyar Andrásnak.

 
4. Szent Iván napja
:

 Kovács Magyar András nem sorolja a „szent Ünnepek” körébe. Valószínűleg azért, mert jó bevételi forrásként nem akarta kihagyni az ünnepek sorából, de az ünnepek számát tekintve ragaszkodott a misztikus 7-es számhoz.

Katolikus jelentése Keresztelő Szent János születésnapja. Az 5. századtól kezdve ünneplik.

Bevezetését az a nyilvánvaló tény tette szükségessé, hogy a pogány vallásból kiirthatatlan nyári napforduló ünnepet keresztényesíteni kellett.

Ezt Kovács Magyar András változtatás nélkül veszi át a Katolikus Egyháztól.

 
5. Nagyboldogasszony napja

Katolikus Egyházban Mária mennybemenetele. A legrégibb Mária-ünnep, az 5. vagy a 6. században keletkezett. Bevezetésére feltétlen szüksége volt az ősegyháznak, mert így tudta a korábbi vallásokban nagy súllyal szereplő női Istenalakot helyettesíteni a keresztény női eszménnyel. Az alázatos, sorsa ellen nem lázadó, a férfiuralmat teljes egészében elfogadó szexuálisan alávetett nő eszményét.

Kovács Magyar András ügyesen áttette ezt az Istenanya ünnepének. Alapvető tana az Isten Atyai és Anyai kettőssége. Felhasználja István király napjának közelségét és az ő intézkedését, mellyel ezt a napot ünneppé tette. Ügyesen kombinálja a magyarság eszméje iránti érzékenységet az emberek lelkében, és azt, hogy a megtéveszthető emberek többsége az idősebb korosztály nőtagjai. Ennek a rétegnek az érzékenységére tud a leginkább hatni, mert ők rendelkeznek, többségében frissnyugdíjas koruk miatt szabadidővel,  és bennük a legnagyobb a vágy arra, hogy még életükben megtapasztaljanak valami „szentségeset”. A leginkább befolyásolhatók, mert a leginkább elnyomott és megnyomorítottjai az előző rendszernek. Nekik hízeleg leginkább egy Istennő tiszteletét mutató, látszatcsodákkal manipuláló prédikátor.

 

6. Fogolyszabadító Boldogasszony napja

Kovács Magyar Andrásnak valószínűleg fogalma sincs az ünnep eredetéről, ezért ő a fogolyszabadítás szóösszetételt a lelki és szellemi terhektől való megszabadulás napjaként értelmezi. Szerinte ez az egyetlen nap az évben, amikor ha Szűz Mária is úgy akarja, akkor Kovács Magyar András képessé válik a démoni megszállottságtól való megszabadításra. Csak ezen a napon tud segíteni a skizofrén embereknek rajta keresztül a Szűz Mária.

A katolikus ünnep eredete a 12. században van.

Ekkor alapítják meg a fogolyszabadító rendet, melynek feladata a mór hadifogságba került spanyolok kiváltása volt. A Katolikus Egyház Maria de Mercde nunupata azaz Fogolykiváltó Szűz Mária ünnepe néven vezette be a rend tiszteletére.

 
7. Karácsony

Jézus születése napja a Katolikus Egyházban és a Táltos Egyházban is, azzal a különbséggel, hogy a katolikus ünneprendben december 25-e, míg a Táltos Egyházban december 21-e.

 
Szentek csodatételei:


Katolikus Egyház:

Egészen a középkor végéig erősen épít a kiemelkedő tetteket végrehajtó és a saját ideológiája érdekében tevékenykedő emberek példamutatására. Az erre a célra alkalmas emberek életét ideológiai céljainak megfelelően kiszínezi, hozzátesz, a kialakuló legendákat támogatja és beépíti. Összemossa a mélyen hívő emberek vak bizalmának, pszichés befolyásoltságának következtében megtörtént valós gyógyulásokat és látomásokat más, a képzelet szülte vagy gyakran szándékosan kitalált történetekkel. Ennek hatására megszületik a szentek kultusza.

 
Táltos Egyház:

Kovács Magyar András is felfedezi a szentekben rejlő lehetőségeket, így saját képzeletvilágának alátámasztására használja fel a már ismert katolikus szenteket. Azokat a csodákat és jelenéseket, melyeket be tud illeszteni saját rendszerébe felhasználja, a többiről nem vesz tudomást. Valós csodáknak mutat be olyan legendákat, melyek kitalált volta már a katolikus hívők előtt is elfogadott tény.

Komplex mesevilágot épít fel saját esősen hiányos történelmi és egyháztörténeti ismereteiből. A hiányzó részeket képzelgésekkel egészíti ki, így gyakran ellentmondásba is keveredik önmagával.

Lásd a Táltos Egyház bibliáját, a saját maga által írt A képzeletet csak a valóság múlja felül című könyvét. Ennek ismeretét minden hívőtől elvárja. Várható, hogy néhány év múlva olyan szentségi tulajdonságokat is kap majd a könyv, mint a Biblia. Talán megérintése is gyógyító erővel fog rendelkezni, így sokkal lelkesebben fogják vásárolni a hívők.  Ez nem vicc.  Hegedűs Mária már beszélt arról, hogy neki a könyv világít a sötétben.

 

Jelenések:

Katolikus Egyház: Jézus, Mária és a Szentek elvileg bárki előtt megjelenhetnek, de érdekes módon valódi bizonyított és elfogadott esetek annál kevésbé fordulnak elő, minél közelebb vagyunk időben a jelenhez.

 
Táltos Egyház: A szentek szellemei szintén képesek megjelenni, de ezt csakis és kizárólag szent helyen, szent időben és egy szent ember  - aki jelenleg kizárólag Kovács Magyar András lehet – jelenlétében teszik meg. E három tényező együtt pedig csak akkor fordul együtt elő, amikor az Kovács Magyar Andrásnak valamilyen formában anyagi vagy erkölcsi hasznot hoz.   Miért nem veszik észre a hívők, hogy ez ellent mond Kovács Magyar András azon kijelentésének, hogy a szentek állandóan dolgoznak, folyamatosan járják a világot és a kórházakat és gyógyítanak, segítenek az embereknek, mert nagyon sokan kérik a segítségüket. 

 
Ereklyék:

 Katolikus Egyház:  

A végtelen számosságú szentnek és gyógyító hatásúnak hirdetett ereklyét és azok imádatát nem kell bemutatni. Pénzért bármilyen csodatárgy megkapható, elég egy tárgyat hozzáérinteni egy szentnek kikiáltott másikhoz és az is szenté válhat. Pénzen akár bűnbocsánatot is lehetett vásárolni.

 
Táltos Egyház:

Kovács Magyar András szintén hisz a tárgyak csodatévő erejében. Elfogadja a Katolikus Egyház legendáiból ismert különleges erejű ereklyék közül azokat, melyek beilleszthetők a saját gondolatvilágába. Ezekről meséket talál ki, melyeket szintén a szentek üzeneteiként terjeszt. Ezek nagy része szerintük ma már azért nem működik, mert a gonosz „róma” felkutatta és megsemmisítette vagy elrejtette őket. Szerinte így járt Jézus keresztje és az eredeti Jézusnak Isten által adományozott Szent Korona is. A mai korona ennek másolata, melyeken már néhány változtatást is tettek a huncut ellenségei a magyaroknak. A maival két kép kivételével azonos koronát Jézus 20 éves korában kapta Istenatyjától és Istenanyjától.

Elég okos Istenek voltak, hiszen előre rátették a 12 szellemtestvér néhány, több száz évvel későbbi leszületéskori képét és nevét.

 
Az Egyház jelenleg két különleges tárggyal rendelkezik, mindkettő Kovács Magyar András tulajdona. Az egyik egy szobor, mely a montserrati Fekete Madonna szobor másolata, és elmondása szerint rendelkezik az eredeti szobor csodás tulajdonságával. Aki Nagyboldogasszony napján természetesen a Táltos Szertartás keretében megérinti, az áldásban részesül, teljesül egy kívánsága, illetve különleges képessége a szobornak, hogy a megérintő asszonyok nagyobb valószínűséggel szülnek ikreket.

További különlegessége a szobor eredetijének, hogy Kovács Magyar András jelenlegi felesége, aki egy korábbi életében Mária Magdolna volt, ezen szobor előtt imádkozott, minek hatására a szobor különleges fényt árasztott magából.  A másik tárgy a szintén Kovács Magyar András tulajdonát képező „Táltos-bot”.

 
A fentieken kívül még sok egyéb katolikus ideológiából ismert jelenség is beépült Kovács Magyar András hitvilágába. Beszél étel és italszaporítási esetekről, megszentelt ételekről, stb. melyekben természetesen szintén csak azoknak lehet részük, akik megfelelő anyagi ellenszolgátatással ezt megvásárolták.

 
Ezek alapján bátran mondhatom, hogy Kovács Magyar András nem tett mást, mint, hogy a katolikus egyház ideológiáját és külsőségeit egy modernebb környezetbe átültetve saját anyagi érdekből felhasználta.

 
Azonban egyháza valószínűleg nem lesz hosszú életű, mert egyetlen mozgatórugója Kovács Magyar András. Az ő egyéni vonzerejére, rábeszélő és lódító képességére épül. Ezt a szerepet sem gyermekei, sem munkatársai nem fogják tudni átvenni. Két fia nem alkalmas erre a feladatra, a munkatársai között pedig sosem lehet olyan, aki fel tudná venni vele a versenyt, mert ők előbb utóbb csalódnak benne és elhagyják, vagy maga üldözi el, mint lehetséges konkurenciát. A  maradék kiszolgálói kellően ostobák,  önálló gondolatuk nincs. Ők egyetlen embert sem vonzanának be ebbe a meglehetősen  átlátszó célzatú és primitív gondolatvilágú egyházba.

Tisztelt Kovácsrajongók, gondolkozzanak már el csak egy picinykét.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Recommendations: how to promote your taltos.eoldal.hu

(LatonyaDroma, 2018.03.27 12:57)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve almost any anti-bot CAPTCHA's.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

скачать fifa 15 бесплатно без регистрации

(enatAxok, 2018.03.10 15:09)

Ваша идея блестяща

---
Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM. fifa 15 комментаторы скачать торрент, скачать фифа 15 с кряками через торрент или <a href=http://15fifa.ru/>фифа сайт</a> скачать бесплатно fifa 15 механики

скачать fifa 15 без торрента

(exethwilI, 2018.03.08 12:00)

Прошу прощения, это не совсем то, что мне нужно. Есть другие варианты?

---
Это розыгрыш? fifa 15 windows 10 скачать торрент, скачать fifa 15 на пк 32 бит и <a href=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html>кряк на фифа 15</a> скачать фифа 15 на пк бесплатно

BEST software for captcha breaking!

(Mashabab, 2017.12.12 20:22)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any anti-botnet captcha.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Mindenkiben ott a TÁLTOS tudás

(Ani, 2014.11.03 19:28)

Mivel minden, ami van, az Istenből van, mert nála nélkül semmi nincsen, ami van, így a Táltos képesség is istennél van ??? és ha Te vagy az Isten képe és mása, akkor nálad is ott van a Táltos képesség ? csak még nem tudsz róla eleget ? akkor tanuljál... keressél és kutassál, mert a biblia is meg írta, hogy azok nyerik el a mennyeknek országa kulcsát, azoké a TUDÁS, akik ellenállhatatlan vágyat éreznek a TUDÁS megszerzéséhez... remélem érted ???

Hajdúszoboszló

(Szabóné Bordán Róza, 2013.06.12 20:55)

Tisztelt András Táltos!
Azt olvastam, hogy "A legtöbb ismeretünk a táltosról Ipolyi Arnold római katolikus paptól származik, aki összegyűjtötte a népi hiedelmeket Magyar mitológia (1854) c. könyvében. Ezek szerint a táltos már a magzati korban közvetlen kapcsolatban van a Jóistennel, itt kapja meg azt a „többletet”, ami születéskor fizikailag a többlet fogat vagy többlet ujjat jelent (vagy bármilyen többlet csontot). Sorsát az Isten eleve elrendelte, valamilyen célja van az életben, ez általában vagy a világ vagy a nemzet megmentése, fizikai vagy lelki értelemben. ... A táltosság nem tanulható, s nem tanítható."
Kérdésem, hogy a táltos tényleg attól táltos, amit idéztem a Wikipédiából?
Köszönöm előre is, ha néhány sor erejéig megerősíti a táltosokról írt jellemzőket, vagy akár ellenvéleményt.
Köszönettel: Szabóné Bordán Róza

Érd

(Nyersné Jutka, 2014.02.22 18:11)

Én csak azt nem értem ,hogy miért bántja egyes embereket a másik ember sikere és boldogulása.Kész "szerencse", hogy vannak akik ennyire féltik a szellemiségünket és a pénztárcánkat.Nem vagyok tanulatlan ember, de Kovács Magyar Andrástól nagyon sok tudást és információt kaptam őstörténelmünkkel, Szentjeinkkel és a szellemvilággal kapcsolatban is.Nem tudom, hogy Ön milyen"kutatást" végzett, de hogy nagyon felszíneset az biztos.Az igazi kutatást Kovács Magyar András végezte és végzi,hogy újabb és újabb gondolatokat adhasson át hallgatóságának.

4171.Sárrétudvari

( Pusztainé Mariann pusztainé Mariann, 2013.02.03 22:11)

Az én fiam Csaba az életét köszönhet Andrásnak,rajta keresztül
tanitványának Dr Móri Antalnak.Csaba 4 éve a gyógyszertől,kenőcsöktől már le volt bénulva,ugy öltöztettük,Azóta már gyógyszer nélkül jött helyre,amit köszönünk Andrásnak,és Doktor Urnak.

München

(Hit, 2013.01.22 19:28)

25 év alatt 400 000 gyógykezelés??Ez nem semmi.A cikk írója hány emberen segített???Hogy segítik fentről ,az látszik.Kitalál dolgokat???
Ez hit kérdése!!! Nekem Hofi után Ő tetszik Magyarországon legjobban.
Ős Magyar dolgai meg igazak:::Én is hasonlókat találtam 25 éve.
Sok sikert Andrásnak.Megyek gyógyulni hozzá..Segítesz.

ANDRÁS tanítványa

(Ani, 2012.12.16 13:43)

nagyon nagy rosszindulatról tanuskodik ez az összehasonlítás, butaságról kiállított lejárató bizonyítvány ....

csak szánalmat érzek a szerkesztője iránt...

András mellett újraszülettem és azóta hatalmas csodákat teremtettem :)))


« előző

1 | 2 | 3 | 4