Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.04.28

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Ez hosszú lesz, de nem lehet rövidebben.

Akik tényekre kíváncsiak:

Nem tartozom sem a Táltos Iskola, sem a Dobogó újság vonzáskörébe.

Rokonom lepett meg egy könyvvel, karácsonyi ajándékként, amelyet én, mint történelem szakos tanár biztosan értékelni fogok.

Hozzátette még, hogy nekem is ezt kellene tanítanom az iskolában. Ne csodálkozzak továbbá semmin, mert ezt igazi szentek diktálták szent testvéreiknek, ez a kifinomultság érződik rajta.

 Ez volt Kovács - Magyar András: A képzeletet csak a valóság múlja felül című könyve.

Elolvastam.

A következőkben használatos jelzőket a ténymegállapítás szintjén fogom tartani, de teljesen elkerülésük lehetetlen.

 

A mű a fogalmazó készséget tekintve, egy gyenge közepessel frissen érettségizett diák szintjén van.

Stílusa egysíkú, jelzős szerkezetei átlagosak.

Olyan emberre vall, aki megfordul művelt környezetben.  Találkozik igényes alkotásokkal, széleskörű érdeklődéssel rendelkezik. Elmélyült tudása nincs, nem érti meg a valós összefüggéseket. Ezek hiányát saját elképzelésekkel pótolja. Felszínes. Sok hibásan használt szófordulat és fellengzőssége miatt értelmetlenné vagy nevetségessé vált mondat található benne.

„.., hogy saját sivárságuk ne mutasson akkora szakadékot.” 

„…, és a mai Mexikó területét hódoltatják, …”

„…, majd haláluk után, saját zászlajukra tűzni érdemeiket.”

„… az orvosok mindaddig, amíg maguk egyszer meg nem betegednek és az ágy túloldalára nem kerülnek”

A fenti értelmetlenségeket és képzavarokat intelligens embernek nem kell magyarázni.

A helyesírást tekintve a könyv minősíthetetlen.

A szellemi üzenetek között, minden oldalon találtam igeidő, vagy egyesszám-többesszám egyeztetési hibákat.

Az elválasztási, a névelőhasználati és a vesszőhibákat nem is említem. Minden oldal hemzseg tőlük.

Petőfi Sándor versét pontatlanul idézni…

 

A történelmi tényekről:

A mitológiai részt nem tárgyalom. Vallásszabadság van. Bárkinek joga van abban hinni, hogy egy Istenanya madár alakban lejön a Földre, átbucskázik a fején és asszony lesz belőle, az Istenatya pedig feketepárduc alakban, majd férfivá változik. Mindezt azért, hogy csináljanak itt a Földön 12 gyereket. Kívülállóként ez sem kevésbé hihető, mint, hogy Mária szűzen szülte Jézust, a szentlélektől megtermékenyítve, vagy, hogy 70 szűzlánnyal szeretkezhet a paradicsomban, a szent háborúban életét áldozó muszlim.

 

De ez mese és nem történelem. Annak álcázni átverés.

A történelem tudomány, amely meghatározott szabályrendszerrel rendelkezik.

Így is tévedhet, mert minden pillanatban csak a saját korában létező segédtudományokat használhatja fel. Vannak esetek azonban, amikor képes biztosat állítani.

Arról is lehet bármit hinni, amiről nincs tudományos bizonyíték.

Nem lehet azonban összekeverni a hitet a tudománnyal.

Nem tehető meg, hogy az állítását alátámasztó tudományos megállapításokat elfogadjuk, a többit pedig, szellemi üzenettel felülírjuk.

 

Közölt ismeretek:

 1.  Mária Magdala Erdélyben született

 Ezzel kapcsolatban ismert tények: Mária nevét az evangéliumok több helyen említik, valószínű létező személy. Kiemelve és megkülönböztetve a többi Máriától, származási helyét hozzáteszik magyarázatul. Az eredeti szövegekben a névszerkezet egyértelműen azt jelenti, hogy magdalai Mária. Az a Mária, aki Magdala városából származott. A város létezett Jézus korában, Galilleában, a Genezaret-tó nyugati partján. Pontosabb kutatások szerint ”Az el-Guver síkság déli végében, a Vádi-el-Hammamnál, 5 km-re Tibériástól északra.”, mely a mai el-Medsdel falucska. Az evangéliumok szerint Jézus többször járt ott. Egyik kedvenc városa volt. A név eredeti jelentése (héber, vagy arámi, valószínű mindkettő használta azonos jelentéssel) migdol formában bástya, torony, épp úgy mint az arab el-Medsdel kifejezés.  Azt jelenti, hogy a városban kereskedelmi központként erős védelmi építményrendszer is volt.  A város Jézus korában főként halkereskedéséről, sózott halairól volt híres.Máté 15.39: „És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.”Mindez nem 100%-os bizonyíték Mária Magdala származására, de 99-el valószínűbb, mint az erdélyi elmélet.

 1. Képaláírás: „Jézus által Mária Magdalának adományozott ház makettje (Montserrat)”

A képen valójában az eredeti, 880 körül, Barcelona grófja, Sifredo el Velloso által építtetett templom makettje látható. Aki megvizsgálja a stílusjegyeket, egyértelműen megállapíthatja az eredeti épület korát. A montserrati kegyhely és a monostor története:„A kegyszobor– eredete homályba vész: a legenda szerint Szent Lukács faragta és Szent Péter hozta Ibériába 50 körül. A legenda tovább folytatódik, miszerint 717/18 körül, a mórok garázdálkodása idején a hívek elrejtették a Mária-szobrot a barbárok elől, majd a rejtekhely feledésbe merült. 890 körül a sziklás Montserraton egy a nyáját legeltető pásztor fényt látott és énekszót hallott a hegy belsejéből. Az eseményt elmesélte a püspöknek, aki szintén hallotta a jelenséget, majd - miután a rejtély nyomába eredtek, egy barlangban megtalálták a szobrot, amit a spanyolok csak "La Moreneta"-ként (A kis fekete) emlegetnek. El akarták szállítani, de azt megmozdítani nem lehetett, ezért Barcelona grófja, Sifredo el Velloso kénytelen volt a helyszínen templomot építeni.„”Ez a legenda. Ami ebből igazolható: 847-ben felszabadult Katalónia a frank uralom alól, megalakult  a Barcelóniai Grófság. A gróf építtetett egy templomot Montserrat hegyén, romjai ma is megvannak.  A XI. század folyamán Oliva apát valamivel lejjebb bencés kolostort alapított. 1559–1592-ben hatalmas templom épült, amelyet a függetlenségi háborúban, 1811-ben leromboltak, 1844-ben épült újjá, s valójában a XX. században épült ki. A monostor ma is a bencéseké. A szobor most a templomban a főoltár fölött, egy erre a célra kialakított fülkében van, amihez a főhajó jobb oldalán lévő lépcsőkön lehet feljutni.A művészettörténeti elemzés és a kormeghatározó technika szerint a szobor a 11. század végén készült, román stílusban.  A kormeghatározás tévedhet két, max. háromszáz évet, de egy évezredre nincs esély.A könyv egyértelműen állítja, hogy Péter apostol készíttette.  Kár, hogy a szerző nem tudja, hogy a kora középkorban rengeteg iratot és tárgyi ereklyét hamisítottak és találtak ki hozzájuk legendákat, hogy a hívőket minél jobban elkábítsák. A leggyakrabban valamelyik apostolnak tulajdonítottak bizonyos tárgyakat és alkotásokat. A kormeghatározás sok százról bizonyította, hogy az 1100-1200-1300-as évekből származnak. Ha figyelembe vesszük a betoldott 300 évet, akkor is 600 év hiányzik.

 1. A katalán elnevezést a „Kata lányai”(Katalin: Mária Magdala álneve Jézus halála után Montserratban) magyar kifejezésből származtatni…

Ha lenne olyan épeszű ember, aki elhiszi, akkor nekik ajánlom: http://www.kitalaltkozepkor.hu/gregorkristof_moriczleo_ha_illignek/hetedik_resz.html: Mentségül legyen mondva, magyar vonatkozás azért van. Az alánok, akiktől a katalán név is származik (Goth-alánia),  i. u. 300 után kerültek erre a területre.( Mária Magdaléna idemenekülése pedig még i. u. 30-40 körül történhetett). Katalóniának ugyanis csak az i. u. 400-as évektől nevezik ezt a területet. A katalánokkal valódi identitástudatukat a történelemhamisítás során rómaira cseréltették.  Az alánok korábban sokáig éltek közös birodalomban szkítákkal. Egyesek szerint egy népcsoport tagjaik. Egy részük nem mások, mint a mi jászaink. Kultúrájuk, mentalitásuk sokban megegyezett. 

 1. „Jézus Urunk és Mária Magdala tanításaikat lejegyezték evangéliumok formájában, és frigyüknek ládájában, a frigyládában helyezték el, mind a 27-et. Az utókor ezekből négyet ismer részletesen, de ezt is az evangélistáknak tulajdonítja.” (megj.: ennyit talán lehet jogszerűen idézni, a fent megnevezett könyvből. )

Lehet, hogy Jézusnak és Mária Magdalának volt egy ládájuk, amit ők frigyüknek ládájának neveztek. Ezt azonban sosem hívták volna frigyládának, mivel ez egy ószövetségi zsidó vallási kifejezés. (Jézus az evangéliumok szerint jól ismerte a zsidó vallási törvényeket és írásokat.) Mózes könyvében (Móz. II. 25, 10-22, 37, 1-9) olvashatunk róla. Isten és a zsidó nép szövetségének (frigyének) ládája, melyet Mózes készített Isteni útmutatás szerint és ebben kellett a tízparancsolat tábláit őriznie.  Hogy tényleg ezek voltak benne, még nem bizonyított. De az valószínű, hogy valamilyen vallási ereklyék, mivel kiemelt szerepe van mind a frigyládának, mint a templomban történő elhelyezésének. A zsidó vallásban templomnak csak azt az épületet nevezik, amelyben a frigyláda van. Az összes többi, zsinagóga, vagy imaház. A frigyláda sorsát egészen i. e. 587-ig nyomon lehet követni. Ekkor rombolják le a salamoni templomot és nyoma vész a frigyládának. Ma Etiópiában él egy zsidó vallási közösség, mely azt állítja magáról, hogy ők őrzik, de csak a saját vallási vezetőik mehetnek a közelébe.Az evangéliumok szerzőiről a jelenleg ismert tények alapján:Több különböző elmélet létezik, de egyre pontosabb a kép. Minden irányzat egyetért abban, hogy mindegyik Jézus halálát követően keletkezett és négy különböző ember írta. Márk stílusa darabos, de közvetlen, élénk. A pogánykeresztényekhez, elsősorban a római közösséghez írta. Nem hivatkozik zsidó ismeretekre, nem használja fel bizonyító erejűként.  Írója Péter munkatársa, tolmácsa volt, Péter igehirdetéseit vette alapul. Máté csiszoltabb, nem annyira festői, de rendezettebb, szabályos. Görög nyelven terjedt el, de valószínű az eredeti arámiul íródott. Zsidókeresztényekhez szól, részletesen ismeri a zsidó vallási és életviteli szabályokat. Lukács gördülékeny, csiszolt, görög műveltségű, mélyebb értelmű, érzékeny lelkiségű. Pál apostolt kísérhette missziós útjain, pogány származású orvos volt. Egyértelműen szemtanuk elbeszéléseire hivatkozva írja művét. Személyesen nem ismerte Jézust.Az első három összefügg egymással, valószínűsíthető, hogy mindhárom szerző ismert két közös forrást, melyek i. u. 40-50 körül keletkezhettek. Ezekre támaszkodva, különböző nyelven és különböző céllal írták meg a sajátjukat. Mindháromtól erősen különbözik János. Időben a legkésőbbi. Ő filozófus. A misztikus tanítások magyarázója. A kereszténységben már jártas, tudását mélyíteni akaró közönségnek írt. Kérdések: a Négy evangélium mind tartalmazza Jézus életét, és tanításiból egy válogatást. Miért írta volna le Jézus 27-szer ugyanazt?

Mind a négy tartalmazza Jézus halálát és a feltámadását követő eseményeket, és ezek nem későbbi, vagy mások általi beszúrások. Mindegyik mű önmagában egységes, egyetlen ember munkája, bár a szerzők több forrást használnak.

 1.  Mária Magdaláról állítja a könyv, hogy egyik reinkarnációja 220 évvel Jézus előtt, III. Kleopátra lányaként élt.  Itt kb. 140 éves tévedés van, mert III. Kleopátra i. e. 80 körül élt. A lánya se tehette ezt 140 évvel korábban. Aki nem hiszi, olvassa el, a Ptolemaioszi dinasztia története ismert.  

 2. A könyv állítsa szerint Atilla volt az, aki a kínai császár szószegése miatt a katonáit, Istenatyához fohászkodva agyaggá változtatta. Bizonyítékképp leközöl egy képet az 1997-ben megtalált kínai agyagkatonákról.
  Tények: Ezek az agyagszobrok, Qiu Shi Huang, az első kínai császár síremlékéből kerültek elő. Meghalt i. e. 210-ben, ekkor zárták le a sírt. Létezéséről és építéséről maradtak fenn feljegyzések. Szabályos, a kínai császári palota mását formázó építmény-együttesről van szó. Minden szobor belül üreges és egyértelműen keletre néz. A ruházat, a fegyverek a szekerek stílusa egyértelműen ebből a korból származik. Atilla i. u. 400 után élt, tehát kb. 600 év korkülönbség áll itt is fenn. Ez a sír annyira ismert volt a kínai császárságban, hogy más császárok is próbálták utánozni. Hasonló sírt találtak melynek kora kb. az i. e. 110. Ez kevésbé pompás, az agyagfigurák már nem életnagyságúak, csak jelképesek. Egyértelmű gyenge utánzata a nagy császárénak. Atilla korára a kínai császárság trónviszály miatt szétesett. Az északi területeken sok kis birodalom, melyeket nagyrészt hun és egyéb a kínaiak által barbárnak nevezett népek uraltak. Délen egyetlen de nem túl erős császárság. Ha Atilla át akart volna vonulni Kínán, nyugodtan megtehette pont a közepén, rokon népekkel találkozott volna.

 3. Képaláírás a 47. oldalról: Egyiptom – Istenanya – Madar
  Valóban gyakori az egyiptomi leletek között a szárnyas Istennő ábrázolása. Ez lehet az Istenanya Isis, de Maat is. Nekik azonban egyértelműen női testük és fejük van. Mindig. A képen jól látható, hogy madártestű és sólyomfejű az alak, jellegzetes Hórusz ábrázolás. Nem Istenanya, hanem a fia. Az ókori alkotó az egyértelműségért, egy semmi mással össze nem téveszthető hatalmas Hórusz-szemet is festett a fej fölé és egy kisebbet a bárkára.

 4. Nem túl érthető a tatárjárással kapcsolatos rész sem. Állítólag IV. Béla isteni segítséggel kétszer is megállítja a tatárokat, mégis mindkét esetben menekülni kényszerül. 

 5. Tárgyi tévedés, hogy V. Istvánt a tatároktól menekülve szüli Laszkarisz Mária. V. István 1239-ben született. A tatárjárás 1241-42-ben volt. Aki a menekülés időszakában fogant és 1242-ben a dalmáciai Klisszában született, az Szent Margit.

És még folytathatnám a sort. A könyv történelmi hitelessége csekély.

Szellemi üzenetekre hivatkozó tanításban egyetlen tévedés se lehet, különben az egész hiteltelen lesz.

Összességében egy elkapkodott és összecsapott mű.

Aki elhiszi a tartalmát, annak jókora hiányosságai vannak az általános műveltségben.

 Mély tisztelettel: P. M.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cialis on line no pres 87030

(StevenDuatt, 2018.05.09 05:05)

cialis [url=http://cialishg.us/#3140]online cialis[/url] cialis cost

viagra without a doctor prescription paypal 2955

(AgustinMit, 2018.05.08 23:53)

6245 http://ladiesspecial.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=711447 http://icampaigns.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=124055 http://anonimatos.com.br/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17773 http://www.livemusicconcept.com/web/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1890 http://www.loolalab.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=110369 http://www.ndwebdesign.co.uk/clients/cctv/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=868 http://tisztitogepberles.hu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=203 http://www.megamixgo.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=259901 http://www.transformemoshonduras.com/web/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9484 http://psnfusion.com/publish/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=246065 http://www.cprc.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=201303 http://rpkgost.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5242 http://online-air.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=171843 http://podvinje.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=83866 http://eastwindsorflooring.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=534064 http://avto-point.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=81521 http://cressto.org.br/newcress/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=180 http://www.fundamentos.com.ar/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1402 http://www.livemusicconcept.com/web/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2017 http://www.oxigenesis.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4270 http://www.fatathlete.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20297 http://tatianilima.com.br/kabana/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1232 http://xn--72-6kcay8agkgk1b4k.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=162368 http://bnvfc.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17367 http://www.simfainsaat.com/tr/index.php/component/user//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11414 http://www.tuscancountrystore.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=532478 http://burplus.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17465 http://www.dzbujanovac.org.rs/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42052 http://yourtradechoice.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10462 http://tambov-promalp.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=123899 http://www.comune.campochiaro.gov.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=784 http://apms.tw/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21256 http://www.laptechtheitstore.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9512 http://fishcat.net/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=113010 http://clinicafisioterapiaoviedo.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22224 http://smartmews.hospitalathome.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=361022 http://destinationjungle.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=96866 http://panarmeniangames.am/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21588 http://www.assuretytraining.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3365 http://www.seaviews.be/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16010 http://www.xlmotorsport.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2855 http://kronavorle.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=251415 http://www.svmaip.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21909 http://www.sonta.nico.gov.ng/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33356 http://bodysport.hu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=100485 http://tiendaropadeninos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=900990 http://dkc1bg.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=146040 http://spotonplacements.com/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=84379 http://jtpagencia.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13560 http://www.ozdaily.net/portal/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=60758 181

generic viagra commercial

(RaymondPax, 2018.05.08 12:10)

generic viagra commercial [url=http://viagra-generics.us/#1503]generic viagra called[/url] viagra generic brand <a href=http://viagra-generics.us/#7962>viagra generic release date</a>

viagra generic price

(RaymondPax, 2018.05.07 09:55)

http://www.ifrtd.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3602 http://www.personalcarminas.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1881 http://news.st-aug.edu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10793 http://www.accademiagoccediluce.it/component/k2/itemlist/user/325850 http://www.bonsaiclubschio.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=190047 http://www.milanoportaverta.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=143697 http://rpkgost.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6119 http://bartori.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=116616 http://www.miroseguridad.com/web/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=666 http://gentozemun.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21525 http://spirito.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=238130 http://www.missingames.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=167968 http://www.usadb.us/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=163431 http://www.dariocromas.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=318877 http://somosembajadores.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=268038 http://kre.sk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1881 http://www.istitutocampano.it/sito/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=956 http://spangroup.in/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31100 http://alwins-art.nl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=271236 http://origomed.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26413 http://fifaonlinecup.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34053 http://www.lexloci.mn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=552732 http://aldentclinic.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=120079 http://windgatedesign.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1518362 http://www.mcdonaldfarm.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21478 http://www.govedaroufineartgallery.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=116883 http://lnx.rutulicantores.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=710540 http://majidpart.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5525 http://www.thesuburban.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1344 http://milana.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3934 http://www.alisonlloyd.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1479 http://e-promteh.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63204 http://generationoflight.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38412 http://worldbeefreport.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8225 http://newsfleet.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12835 http://www.q3.my/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=127580 http://www.sidertrading.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29780 http://vidavida.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56378 http://energo.novgorodaudit.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10466 http://www.irisoft.al/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2528 http://arhiva.starcevo.org.rs/205/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=232 http://diempsa.com.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26420 http://calhoungp.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=166692 http://researchtoolkit.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8770 http://kpksemiya.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6485 http://forum.fedecovera.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=309482 http://formatelf.com/final/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29376 http://euroresa.eu/euroresa/travel/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=307537 http://ianwebbengineering.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16439 http://www.kenaniadvocates.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=338964

generic viagra for sale

(RaymondPax, 2018.05.07 09:55)

viagra [url=http://viagra-generics.us/#324]viagra generic canada pharmacy[/url] generic viagra trusted pharmacy <a href=http://viagra-generics.us/#6680>generic viagra cost</a>

AIDS Truck

(aids-truck, 2018.05.06 02:35)

Wer z&ouml;gert, ob dieser neue Beautytrend sein Geld wert ist, kann die Black Mask ganz einfach selber machen. Alles, was du braucht sind 100ml Milch,5 EL Gelatinepulver und 1 zerbr&ouml;selte Aktivkohle-Tablette (aus der Apotheke). Alle Zutaten mischen und quellen lassen. Sobald sich eine s&auml;mige Paste entwickelt hat, kann die Maske auffgetragen werden. <a href=https://www.domradio.de/nachrichten/2008-06-10/trotz-erfolgen-im-kampf-gegen-aids-taeglich-7000-neu-infizierte>https://www.domradio.de/nachrichten/2008-06-10/trotz-erfolgen-im-kampf-gegen-aids-taeglich-7000-neu-infizierte</a> Hat eine starke desinfizierende Wirkung, sondern auch ein hervorragendes Antiseptikum. Beseitigt unangenehme Gerüche, vollständig blockiert die Ausbreitung der Krankheit auf benachbarte Hautbereiche. Auch die Auseinandersetzung mit Irritation. Zutat, die jedem Menschen vertraut, ухаживающему für Ihre Haut.

Order cheap sldnfl without pharmaceutical

(JaizeShere, 2018.05.04 23:26)

viagra reviews side effects recent message
[url=http://viagrawithoutdoctorstore.com]viagra without prescription
[/url] viagra coupon free trial contact info
<a href="http://viagrawithoutdoctorstore.com">viagra without prescription
</a> - viagra from canada online pharmacy powered by invision power board
cheapest prices on viagra for men

generic cialis online

(mfpsde, 2018.05.03 23:41)

where to buy cialis online http://canada-pharmaci.com

viagra

(RaymondPax, 2018.05.03 00:51)

viagra generic pills [url=http://viagra-generics.us/#9003]viagra generic release date[/url] viagra generic name <a href=http://viagra-generics.us/#4565>generic viagra trusted pharmacy</a>

JOKER333 สมัครง่าย | เล่นง่าย ชัวร์ 100% m.joker333.com ไม่โกง

(Dennisdam, 2018.05.03 00:31)

ดาวน์โหลด ติดตั้ง JOKER333 เกมส์สล็อตมือถือ เกมส์ยิงปลามาใหม่สุดฮิต 2018 มาแรงที่สุดในไทยสมาชิกกว่า 5 แสนคน
<a href=http://m.joker333.com><u><b>วิธีลงเกมส์ joker</b></u></a>
สมัคร JOKER333 เล่นสล็อตมือถือ สมัครใหม่รับโบนัส 500 เปิดบริการทุกวัน ติดต่อทีมงานได้ 24 ชม.ค่ะ. JOKER333 คาสิโนออนไลน์ ใหม่ล่าสุด
เพิ่มเกมส์ใหม่พร้อมให้บริการ 24 ชม. อยากแนะนำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมส์คาสิโนออนไลน์ JOKER333 เว็ปการพนันออนไลน์อันดับ 1 แอฟเกมมือถือ
เด็ดพร้อมกับมีเกมส์มากมายไม่ว่าจะเป็น เกมส์ยิงปลา , บาคาร่า , สล็อตออนไลน์ JOKER333 เกมยิงปลา JOKER333 ยอดนิยมเล่นผ่านมือถือ รับโบนัสสูงสุด 50000บาท
<a href=http://m.joker333.com><u><b>วิธีลงเกมส์ joker</b></u></a>
JOKER333 - ผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ JOKER333 ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ โดยจะเน้นเฉพาะลูกค้าที่ชื่นชอบการเล่นเกมการพนัน
บนแพลตฟอร์มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ลองเลยวันนี้ เปิดยูสใหม่ JOKER333 รับโบนัสพิเศษจากเรา คลิกเลย.

generic viagra

(mtbkxg, 2018.05.02 23:23)

[url=http://canadian-pharmacye.com]cheap viagra uk[/url]
buy viagra online cheap india http://canadian-pharmacye.com

betfair online casino qxryi

(Akhxifokib, 2018.05.02 04:09)

best online casinos <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">online casino games</a> online casino slots | [url=https://onlinecasino24.us.com/#]betfair online casino[/url]

online casinos for us players ghrar

(Aegfqfokib, 2018.04.30 23:54)

best online casino <a href="https://onlinecasinomansion24.com/#">mgm online casino</a> betfair online casino | [url=https://onlinecasinomansion24.com/#]casino blackjack[/url]

best online casinos yfrfw

(Aajyffokib, 2018.04.30 23:34)

online gambling casino <a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">casino online</a> best online casino | [url=https://onlinecasinoplay24.com/#]best online casino[/url]

buy brand cialis

(ltjjtf, 2018.04.30 20:40)

[url=http://canadian-pharmasy.com]can women take cialis[/url]
usa cialis prices
viagra vs cialis levitra http://canadian-pharmasy.com

viagra without subscription 4754

(AgustinMit, 2018.04.30 11:42)

5508 http://anime.kaze.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=246029 http://www.equipamientosson.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3854 http://www.agriturismomontecedrone.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=64942 http://www.awbnetwork.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6584 http://www.pescamag.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=103043 http://www.airsportal.com/a/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=182085 http://www.innocenzoferraro.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32993 http://www.cedcollegepark.com/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=469431 http://vwanglaw.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=590778 http://brightpowersolution.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=93182 http://invitationchateau.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=76521 http://www.tradesmax.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48249 http://hsc-lb.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=364447 http://gear-navigator.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5661 http://zenkutu.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=205917 http://polikarbonmarket.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=69244 http://www.immaginenardi.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=561746 http://www.fhlfruitoflife.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8296 http://theliveset.tv/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=55729 http://etelefonia.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=272552 http://www.interior.go.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3168 http://zakmetal.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=135521 http://bbsmotori.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=113983 http://www.casaberabbtrani.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=101516 http://www.glassesreglazing.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1242511 http://sierraperez.com/beta/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34948 http://srv10.hostserv.co.za/~kiokocattery/v2/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=95347 http://brownxs.nl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=508 http://www.contfia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=106542 http://collors.net.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1321 http://taxready.in/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=118956 http://www.upstatedvd.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=149905 http://www.inatel.edu.br/docentes/rausley/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7925 http://afm.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=30198 http://www.agriturismo-spigno.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=230590 http://xn----7sbb5atddhcuu3b.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=197043 http://redakcia-oi.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32981 http://manga.kaze.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=251770 http://lawprint.co.za/newsite/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=156942 http://www.ciccarelli1930.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=638393 http://plugingeorgia.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=91771 http://www.ebaisunibe.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34646 http://www.novaromacafe.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=495633 http://www.dom-ita.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=154136 http://www.gpemax.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1898736 http://regionalbusinessconnection.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=81803 http://www.agtmi.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=379207 http://sydneyplumber.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67073 http://teckna.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22241 http://www.abocministries.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74826 4877

viagra price

(svleph, 2018.04.30 07:33)

[url=http://canadian-pharmacie.com]viagra coupon[/url]
viagra generico spedito da europa http://canadian-pharmacie.com

online gambling casino xlkcv

(Ajilrfokib, 2018.04.29 21:48)

[url=https://onlinecasino24.us.com/#]zone online casino[/url] [url=https://onlinecasino24.us.com/#]foxwoods online casino login[/url]
<a href="https://onlinecasino24.us.com/#">best online casinos</a> <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">best online casinos</a> <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">parx online casino</a>
<a href=" https://onlinecasino24.us.com/# ">free online casino games</a>

viagra without a doctor prescription usa 10234

(Williambeant, 2018.04.29 16:58)

viagra without a doctor prescription online pharmacies [url=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#6213]viagra without a doctor prescription from canada[/url] viagra without stimulation

slots for real money hdlhb

(Aeiqkfokib, 2018.04.29 10:00)

[url=https://onlinecasinovegas.us.org/#]play slots for free win real money[/url] [url=https://onlinecasinovegas.us.org/#]online casino real money[/url]
<a href="https://onlinecasinovegas.us.org/#">casinos online gambling</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/#">usa casino online real money</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/#">free online casino slots</a>
<a href=" https://onlinecasinovegas.us.org/# ">online casinos</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »