Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.04.28

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Ez hosszú lesz, de nem lehet rövidebben.

Akik tényekre kíváncsiak:

Nem tartozom sem a Táltos Iskola, sem a Dobogó újság vonzáskörébe.

Rokonom lepett meg egy könyvvel, karácsonyi ajándékként, amelyet én, mint történelem szakos tanár biztosan értékelni fogok.

Hozzátette még, hogy nekem is ezt kellene tanítanom az iskolában. Ne csodálkozzak továbbá semmin, mert ezt igazi szentek diktálták szent testvéreiknek, ez a kifinomultság érződik rajta.

 Ez volt Kovács - Magyar András: A képzeletet csak a valóság múlja felül című könyve.

Elolvastam.

A következőkben használatos jelzőket a ténymegállapítás szintjén fogom tartani, de teljesen elkerülésük lehetetlen.

 

A mű a fogalmazó készséget tekintve, egy gyenge közepessel frissen érettségizett diák szintjén van.

Stílusa egysíkú, jelzős szerkezetei átlagosak.

Olyan emberre vall, aki megfordul művelt környezetben.  Találkozik igényes alkotásokkal, széleskörű érdeklődéssel rendelkezik. Elmélyült tudása nincs, nem érti meg a valós összefüggéseket. Ezek hiányát saját elképzelésekkel pótolja. Felszínes. Sok hibásan használt szófordulat és fellengzőssége miatt értelmetlenné vagy nevetségessé vált mondat található benne.

„.., hogy saját sivárságuk ne mutasson akkora szakadékot.” 

„…, és a mai Mexikó területét hódoltatják, …”

„…, majd haláluk után, saját zászlajukra tűzni érdemeiket.”

„… az orvosok mindaddig, amíg maguk egyszer meg nem betegednek és az ágy túloldalára nem kerülnek”

A fenti értelmetlenségeket és képzavarokat intelligens embernek nem kell magyarázni.

A helyesírást tekintve a könyv minősíthetetlen.

A szellemi üzenetek között, minden oldalon találtam igeidő, vagy egyesszám-többesszám egyeztetési hibákat.

Az elválasztási, a névelőhasználati és a vesszőhibákat nem is említem. Minden oldal hemzseg tőlük.

Petőfi Sándor versét pontatlanul idézni…

 

A történelmi tényekről:

A mitológiai részt nem tárgyalom. Vallásszabadság van. Bárkinek joga van abban hinni, hogy egy Istenanya madár alakban lejön a Földre, átbucskázik a fején és asszony lesz belőle, az Istenatya pedig feketepárduc alakban, majd férfivá változik. Mindezt azért, hogy csináljanak itt a Földön 12 gyereket. Kívülállóként ez sem kevésbé hihető, mint, hogy Mária szűzen szülte Jézust, a szentlélektől megtermékenyítve, vagy, hogy 70 szűzlánnyal szeretkezhet a paradicsomban, a szent háborúban életét áldozó muszlim.

 

De ez mese és nem történelem. Annak álcázni átverés.

A történelem tudomány, amely meghatározott szabályrendszerrel rendelkezik.

Így is tévedhet, mert minden pillanatban csak a saját korában létező segédtudományokat használhatja fel. Vannak esetek azonban, amikor képes biztosat állítani.

Arról is lehet bármit hinni, amiről nincs tudományos bizonyíték.

Nem lehet azonban összekeverni a hitet a tudománnyal.

Nem tehető meg, hogy az állítását alátámasztó tudományos megállapításokat elfogadjuk, a többit pedig, szellemi üzenettel felülírjuk.

 

Közölt ismeretek:

 1.  Mária Magdala Erdélyben született

 Ezzel kapcsolatban ismert tények: Mária nevét az evangéliumok több helyen említik, valószínű létező személy. Kiemelve és megkülönböztetve a többi Máriától, származási helyét hozzáteszik magyarázatul. Az eredeti szövegekben a névszerkezet egyértelműen azt jelenti, hogy magdalai Mária. Az a Mária, aki Magdala városából származott. A város létezett Jézus korában, Galilleában, a Genezaret-tó nyugati partján. Pontosabb kutatások szerint ”Az el-Guver síkság déli végében, a Vádi-el-Hammamnál, 5 km-re Tibériástól északra.”, mely a mai el-Medsdel falucska. Az evangéliumok szerint Jézus többször járt ott. Egyik kedvenc városa volt. A név eredeti jelentése (héber, vagy arámi, valószínű mindkettő használta azonos jelentéssel) migdol formában bástya, torony, épp úgy mint az arab el-Medsdel kifejezés.  Azt jelenti, hogy a városban kereskedelmi központként erős védelmi építményrendszer is volt.  A város Jézus korában főként halkereskedéséről, sózott halairól volt híres.Máté 15.39: „És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.”Mindez nem 100%-os bizonyíték Mária Magdala származására, de 99-el valószínűbb, mint az erdélyi elmélet.

 1. Képaláírás: „Jézus által Mária Magdalának adományozott ház makettje (Montserrat)”

A képen valójában az eredeti, 880 körül, Barcelona grófja, Sifredo el Velloso által építtetett templom makettje látható. Aki megvizsgálja a stílusjegyeket, egyértelműen megállapíthatja az eredeti épület korát. A montserrati kegyhely és a monostor története:„A kegyszobor– eredete homályba vész: a legenda szerint Szent Lukács faragta és Szent Péter hozta Ibériába 50 körül. A legenda tovább folytatódik, miszerint 717/18 körül, a mórok garázdálkodása idején a hívek elrejtették a Mária-szobrot a barbárok elől, majd a rejtekhely feledésbe merült. 890 körül a sziklás Montserraton egy a nyáját legeltető pásztor fényt látott és énekszót hallott a hegy belsejéből. Az eseményt elmesélte a püspöknek, aki szintén hallotta a jelenséget, majd - miután a rejtély nyomába eredtek, egy barlangban megtalálták a szobrot, amit a spanyolok csak "La Moreneta"-ként (A kis fekete) emlegetnek. El akarták szállítani, de azt megmozdítani nem lehetett, ezért Barcelona grófja, Sifredo el Velloso kénytelen volt a helyszínen templomot építeni.„”Ez a legenda. Ami ebből igazolható: 847-ben felszabadult Katalónia a frank uralom alól, megalakult  a Barcelóniai Grófság. A gróf építtetett egy templomot Montserrat hegyén, romjai ma is megvannak.  A XI. század folyamán Oliva apát valamivel lejjebb bencés kolostort alapított. 1559–1592-ben hatalmas templom épült, amelyet a függetlenségi háborúban, 1811-ben leromboltak, 1844-ben épült újjá, s valójában a XX. században épült ki. A monostor ma is a bencéseké. A szobor most a templomban a főoltár fölött, egy erre a célra kialakított fülkében van, amihez a főhajó jobb oldalán lévő lépcsőkön lehet feljutni.A művészettörténeti elemzés és a kormeghatározó technika szerint a szobor a 11. század végén készült, román stílusban.  A kormeghatározás tévedhet két, max. háromszáz évet, de egy évezredre nincs esély.A könyv egyértelműen állítja, hogy Péter apostol készíttette.  Kár, hogy a szerző nem tudja, hogy a kora középkorban rengeteg iratot és tárgyi ereklyét hamisítottak és találtak ki hozzájuk legendákat, hogy a hívőket minél jobban elkábítsák. A leggyakrabban valamelyik apostolnak tulajdonítottak bizonyos tárgyakat és alkotásokat. A kormeghatározás sok százról bizonyította, hogy az 1100-1200-1300-as évekből származnak. Ha figyelembe vesszük a betoldott 300 évet, akkor is 600 év hiányzik.

 1. A katalán elnevezést a „Kata lányai”(Katalin: Mária Magdala álneve Jézus halála után Montserratban) magyar kifejezésből származtatni…

Ha lenne olyan épeszű ember, aki elhiszi, akkor nekik ajánlom: http://www.kitalaltkozepkor.hu/gregorkristof_moriczleo_ha_illignek/hetedik_resz.html: Mentségül legyen mondva, magyar vonatkozás azért van. Az alánok, akiktől a katalán név is származik (Goth-alánia),  i. u. 300 után kerültek erre a területre.( Mária Magdaléna idemenekülése pedig még i. u. 30-40 körül történhetett). Katalóniának ugyanis csak az i. u. 400-as évektől nevezik ezt a területet. A katalánokkal valódi identitástudatukat a történelemhamisítás során rómaira cseréltették.  Az alánok korábban sokáig éltek közös birodalomban szkítákkal. Egyesek szerint egy népcsoport tagjaik. Egy részük nem mások, mint a mi jászaink. Kultúrájuk, mentalitásuk sokban megegyezett. 

 1. „Jézus Urunk és Mária Magdala tanításaikat lejegyezték evangéliumok formájában, és frigyüknek ládájában, a frigyládában helyezték el, mind a 27-et. Az utókor ezekből négyet ismer részletesen, de ezt is az evangélistáknak tulajdonítja.” (megj.: ennyit talán lehet jogszerűen idézni, a fent megnevezett könyvből. )

Lehet, hogy Jézusnak és Mária Magdalának volt egy ládájuk, amit ők frigyüknek ládájának neveztek. Ezt azonban sosem hívták volna frigyládának, mivel ez egy ószövetségi zsidó vallási kifejezés. (Jézus az evangéliumok szerint jól ismerte a zsidó vallási törvényeket és írásokat.) Mózes könyvében (Móz. II. 25, 10-22, 37, 1-9) olvashatunk róla. Isten és a zsidó nép szövetségének (frigyének) ládája, melyet Mózes készített Isteni útmutatás szerint és ebben kellett a tízparancsolat tábláit őriznie.  Hogy tényleg ezek voltak benne, még nem bizonyított. De az valószínű, hogy valamilyen vallási ereklyék, mivel kiemelt szerepe van mind a frigyládának, mint a templomban történő elhelyezésének. A zsidó vallásban templomnak csak azt az épületet nevezik, amelyben a frigyláda van. Az összes többi, zsinagóga, vagy imaház. A frigyláda sorsát egészen i. e. 587-ig nyomon lehet követni. Ekkor rombolják le a salamoni templomot és nyoma vész a frigyládának. Ma Etiópiában él egy zsidó vallási közösség, mely azt állítja magáról, hogy ők őrzik, de csak a saját vallási vezetőik mehetnek a közelébe.Az evangéliumok szerzőiről a jelenleg ismert tények alapján:Több különböző elmélet létezik, de egyre pontosabb a kép. Minden irányzat egyetért abban, hogy mindegyik Jézus halálát követően keletkezett és négy különböző ember írta. Márk stílusa darabos, de közvetlen, élénk. A pogánykeresztényekhez, elsősorban a római közösséghez írta. Nem hivatkozik zsidó ismeretekre, nem használja fel bizonyító erejűként.  Írója Péter munkatársa, tolmácsa volt, Péter igehirdetéseit vette alapul. Máté csiszoltabb, nem annyira festői, de rendezettebb, szabályos. Görög nyelven terjedt el, de valószínű az eredeti arámiul íródott. Zsidókeresztényekhez szól, részletesen ismeri a zsidó vallási és életviteli szabályokat. Lukács gördülékeny, csiszolt, görög műveltségű, mélyebb értelmű, érzékeny lelkiségű. Pál apostolt kísérhette missziós útjain, pogány származású orvos volt. Egyértelműen szemtanuk elbeszéléseire hivatkozva írja művét. Személyesen nem ismerte Jézust.Az első három összefügg egymással, valószínűsíthető, hogy mindhárom szerző ismert két közös forrást, melyek i. u. 40-50 körül keletkezhettek. Ezekre támaszkodva, különböző nyelven és különböző céllal írták meg a sajátjukat. Mindháromtól erősen különbözik János. Időben a legkésőbbi. Ő filozófus. A misztikus tanítások magyarázója. A kereszténységben már jártas, tudását mélyíteni akaró közönségnek írt. Kérdések: a Négy evangélium mind tartalmazza Jézus életét, és tanításiból egy válogatást. Miért írta volna le Jézus 27-szer ugyanazt?

Mind a négy tartalmazza Jézus halálát és a feltámadását követő eseményeket, és ezek nem későbbi, vagy mások általi beszúrások. Mindegyik mű önmagában egységes, egyetlen ember munkája, bár a szerzők több forrást használnak.

 1.  Mária Magdaláról állítja a könyv, hogy egyik reinkarnációja 220 évvel Jézus előtt, III. Kleopátra lányaként élt.  Itt kb. 140 éves tévedés van, mert III. Kleopátra i. e. 80 körül élt. A lánya se tehette ezt 140 évvel korábban. Aki nem hiszi, olvassa el, a Ptolemaioszi dinasztia története ismert.  

 2. A könyv állítsa szerint Atilla volt az, aki a kínai császár szószegése miatt a katonáit, Istenatyához fohászkodva agyaggá változtatta. Bizonyítékképp leközöl egy képet az 1997-ben megtalált kínai agyagkatonákról.
  Tények: Ezek az agyagszobrok, Qiu Shi Huang, az első kínai császár síremlékéből kerültek elő. Meghalt i. e. 210-ben, ekkor zárták le a sírt. Létezéséről és építéséről maradtak fenn feljegyzések. Szabályos, a kínai császári palota mását formázó építmény-együttesről van szó. Minden szobor belül üreges és egyértelműen keletre néz. A ruházat, a fegyverek a szekerek stílusa egyértelműen ebből a korból származik. Atilla i. u. 400 után élt, tehát kb. 600 év korkülönbség áll itt is fenn. Ez a sír annyira ismert volt a kínai császárságban, hogy más császárok is próbálták utánozni. Hasonló sírt találtak melynek kora kb. az i. e. 110. Ez kevésbé pompás, az agyagfigurák már nem életnagyságúak, csak jelképesek. Egyértelmű gyenge utánzata a nagy császárénak. Atilla korára a kínai császárság trónviszály miatt szétesett. Az északi területeken sok kis birodalom, melyeket nagyrészt hun és egyéb a kínaiak által barbárnak nevezett népek uraltak. Délen egyetlen de nem túl erős császárság. Ha Atilla át akart volna vonulni Kínán, nyugodtan megtehette pont a közepén, rokon népekkel találkozott volna.

 3. Képaláírás a 47. oldalról: Egyiptom – Istenanya – Madar
  Valóban gyakori az egyiptomi leletek között a szárnyas Istennő ábrázolása. Ez lehet az Istenanya Isis, de Maat is. Nekik azonban egyértelműen női testük és fejük van. Mindig. A képen jól látható, hogy madártestű és sólyomfejű az alak, jellegzetes Hórusz ábrázolás. Nem Istenanya, hanem a fia. Az ókori alkotó az egyértelműségért, egy semmi mással össze nem téveszthető hatalmas Hórusz-szemet is festett a fej fölé és egy kisebbet a bárkára.

 4. Nem túl érthető a tatárjárással kapcsolatos rész sem. Állítólag IV. Béla isteni segítséggel kétszer is megállítja a tatárokat, mégis mindkét esetben menekülni kényszerül. 

 5. Tárgyi tévedés, hogy V. Istvánt a tatároktól menekülve szüli Laszkarisz Mária. V. István 1239-ben született. A tatárjárás 1241-42-ben volt. Aki a menekülés időszakában fogant és 1242-ben a dalmáciai Klisszában született, az Szent Margit.

És még folytathatnám a sort. A könyv történelmi hitelessége csekély.

Szellemi üzenetekre hivatkozó tanításban egyetlen tévedés se lehet, különben az egész hiteltelen lesz.

Összességében egy elkapkodott és összecsapott mű.

Aki elhiszi a tartalmát, annak jókora hiányosságai vannak az általános műveltségben.

 Mély tisztelettel: P. M.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Milf with massive tits or Love youtube asain woman

(JordaneTep, 2018.06.24 02:31)

Free miley cyrus sex

The van arrived and it only had one seat open and we jammed in. Italian Big Tits Tettona. Gay Guy Tricks Amateur Straight Guy Into Blowjob In Gloryhole.
[url=http://tradulate.xyz/other/1339-we-love-bukkake-emma.html]We love bukkake emma[/url]

Gay middle aged tired of party scene

Best Creamy Squirting Pussy Compilation. Chat with hot girls and couples fucking live. The next big thing.
[url=http://betadiet.ru/squirt/sexy-hood-girl-squirt.html]Sexy hood girl squirt[/url]

Free victoria paris porn

Pornstar Aletta dildoing herself with a big dildo. Little by little, his hands started working their way around my body. A lot of mature movies for your pleasure.
[url=http://lovernment.xyz/college/topic-1591.html]College girl naked video[/url]

Amateur porn of married couples

Hot lesbians testing new dildo. Black Stripper Wants The Audition. I simply want to say I m very new to blogging and absolutely enjoyed your web site.
[url=http://demarriage.top/softcore/1896-softcore-teens-teen-dreams.html]Softcore teens teen dreams[/url]

Girls teen nude thai file

Family Guy characters simply cannot quit with new series of dirty porn that never tire of their sexy pranks and for their scorching hot and indecent dreams. Two businessman fondling the tits of a Japanese babe. Straight dorm roommate pounding gay friend after class cumming inside him.
[url=http://vrachiru.ru/other/girl-sucks-cock-for-first-time-62.html]Girl sucks cock for first time[/url]

Super troopers sex scene

Girls Train 2 Skin Diamond, Kristina Rose, London Keyes, Chastity Lynn. Women from Russia are traditionally excellent wives. Blonde Teen Enjoying Mature Milfs Pussy.
[url=http://betadiet.ru/amateur/amateur-teen-fresh-vids.html]Amateur teen fresh vids[/url]

Teen making a difference

Alex You mean your parents. It is my kink because i find a peace and completeness in it that i have not found elsewhere. Rough Anal Fucking With Horny Blonde Girl Dasha 14 07.
[url=http://marriaget.top/hairy/838-an-hairy-man-but.html]An hairy man but[/url]

химчистка обуви из замши в москве отзывы

(JustinVal, 2018.06.24 00:31)

химчистка в районе автоваза минск Химчистка авто заказать в Барвихинская улица химчистка ордынка химчистка.полезные советы Химчистка матрасов вызвать в Солнечная улица (деревня Говорово) Химчистка одежды заказать в Кожуховская Химчистка в доме заказать в Ермолаевский переулок Химчистка матрасов с выездом в Жуков проезд химчистка уно моменто официальный сайт химчистка солнечный химчистка костюм Химчистка кресла домой в Улица Академика Семёнова Химчистка пуфиков домой в Светлая улица (деревня Горчаково) Химчистка пуфиков онлайн в Шереметьевское шоссе Химчистка в доме на дом в Анненский проезд

Химчистка автомобиля вызвать в Шоссейная улица (поселок Внуково) [url=http://gosccclean.ru/himchistka-kovrolina-vizvat-v-basovskaya-ulitsa/9195-2017-05-27.php]полянка химчистка[/url] химчистка замшевой обуви дома [url=http://gggklin.ru/himchistka-odezhdi-grazhdanskiy-prospekt-metro/13759-2017-12-21.php]Химчистка одежды домой в Перово[/url] прачечная химчистка лисичка [url=http://sssclean.ru/suhaya-himchistka-510-gr-hi-gear-hg5204/849-2016-02-13.php]Химчистка ковров на дом в Площадь Савёловского Вокзала[/url] кому оказание бесплатных бытовых услуг ремонт обуви, химчистка, прачечное обслуживание [url=http://goskkklin.ru/himchistka-pufikov-zakazat-v-stroganovskiy-proezd/1165-2016-03-22.php]Химчистка автомобиля вызвать в Энергетическая улица[/url] парус химчистка [url=http://sssclean.ru/himchistka-shtor-vizvat-v-shelepihinskiy-most/6848-2017-01-29.php]арт химчистка[/url]

Химчистка штор на дом в Селивёрстов переулок Химчистка матрасов онлайн в Центральная улица (деревня Лаптево) Химчистка ковров онлайн в 1-я Северная улица (деревня Крекшино) Химчистка ковров на дом в Басманный тупик рыбацкое срочная химчистка одежды Химчистка пуфиков заказать в Самаринская улица самая дешевая химчистка в самаре clean happy химчистка отзывы Химчистка одежды онлайн в Улица Чапаева (поселок Абабурово) Химчистка ковролина на дом в 2-й Сельскохозяйственный проезд

химчистка на улице радищева города екатеринбурга [url=http://sssklean.ru/himchistka-na-chmz-v-chelyabinske/14868-2018-02-23.php]експрес химчистка[/url] химчистка хабаровск прайслист [url=http://gstklean.ru/himchistka-harkov-mashin/6726-2017-02-14.php]Химчистка матрасов заказать в Садовая улица (поселок Киевский)[/url] фиорита химчистка набережные [url=http://gggklean.ru/himchistka-v-dome-zakazat-v-solnechnaya-ulitsa-derevnya-gorchakovo/10133-2017-08-26.php]Химчистка уголка с выездом в 1-й Сыромятнический переулок[/url] Химчистка кресла заказать в островцы [url=http://goskkklin.ru/himchistka-v-himkah-liga/3734-2016-08-30.php]Химчистка ковролина с выездом в Улица Чечулина[/url] Химчистка ковролина с выездом в 7-я Чоботовская аллея [url=http://gstclin.ru/himchistka-kovrolina-domoy-v-solnechnaya-ulitsa-derevnya-puchkovo/15167-2018-03-18.php]Химчистка матрасов с выездом в Верхняя Сыромятническая улица[/url]

химчистка мате залки 6 Химчистка мягкой мебели онлайн в Чертановская улица Химчистка в доме на дом в Павелецкая Химчистка кресла заказать в Бутовская улица Химчистка пуфиков онлайн в 3-й Сыромятнический переулок

умные часы для детей wonlex - Украина

(PeterWhigh, 2018.06.24 00:21)

купить аккумулятор для телефона philips w536 купить игрушки смоби киев billa киев акции игрушки - Киев переносная сумка со встроенными колонками зонт trust женский 21 - Украина загоны для лошадей детская игрушка - Украина зарядное устройство для аккумулятора телефона - Киев заказать аккумулятор для телефона explay blaze - Украина power bank above 20000mah - Украина детские железные дороги игрушки производства италия какой станок для бритья лучше для мужчин зонты trust купить краснодар - Украина power bank 8000mah vivan - Украина power bank g 87 - Киев игрушка обезьянка - Киев

игрушки-толкатели для детей киев - Украина [url=http://newsokvino.site/razvivayushie-igrushki-dlya-detey-0-6-mesyatsev-kupit-kiev-kiev/1399-2016-03-29.php]зонт киев юа - Украина[/url] xiaomi mi 16000mah power bank - Украина [url=http://kolonkanojnicinew.site/trimmer-dlya-volos-muzhskoy/18489-2018-06-09.php]детская игрушка гравер - Киев[/url] где можно купить аккумулятор для телефона umi-x2 [url=http://infokolonkabumaga.info/avito-trimmer-dlya-borodi/18083-2018-06-04.php]power bank mp10000 - Киев[/url] зонт женский механический lero - Украина [url=http://ferstgrili.site/izgotovlenie-detskih-igrushek-svoimi-rukami-ukraina/16664-2018-06-07.php]колонка для телефона ws-908rl - Украина[/url] купить умные часы наручные [url=http://krupnayabitovaya.space/zakazat-detskie-igrushki-cherez-internet/8152-2017-04-29.php]смешливая обезьянка игрушка - Украина[/url]

аккумулятор a8 для телефона power bank для 18650 12v купить аккумулятор для телефона микромакс д 340 игрушка крючком обезьянка видео игрушка механическая обезьянка чем отличается гель для бритья от пены - Киев аккумулятор для телефона в ульяновске купить игрушки ребенку киев - Украина шик станок для бритья мужской - Украина зонт автомат мужской недорогой купить в москве - Киев

аккумуляторы для телефона lg 5400 - Украина [url=http://shopkamennojnici.site/detskie-igrushki-ivanovo-katalog-ukraina/9384-2017-07-04.php]power bank plug out что это[/url] gp powerbank gp1c02awe 2600 mah - Украина [url=http://krupnayabitovaya.space/akkumulyator-dlya-telefona-lg-kg225-v-tomske-kiev/15683-2018-04-05.php]аккумулятор для телефона motorola t2050 - Киев[/url] proda powerbank [url=http://shopkuhonniemashini.space/detskaya-igrushka-avtotreki-dlya-4let-ukraina/4336-2016-09-12.php]триммеры для бороды в минске - Украина[/url] аккумулятор для телефона highscreen alpha rage 2000mah [url=http://newsokovijimalki.site/akkumulyatori-dlya-telefona-panasonik-p-103-ukraina/6714-2017-01-14.php]купить британский станок для бритья 1917 г[/url] gp powerbank 10400 [url=http://elektrogrili.info/kupit-zontik-trost-zhenskiy-bolshoy-s-dvuhstoronnim-kupolom-ukraina/7865-2017-03-17.php]детский мир интернет магазин игрушек спб - Украина[/url]

гель для бритья philips - Киев литий ионный аккумулятор для мобильных телефона samsung omnia i900 - Киев городетская игрушка рисунки - Украина детская игрушка большой зублс - Украина купить умные часы смартфон lg белые - Украина

address for four winds casino

(Daniellam, 2018.06.23 20:22)

inside mgm casino the untold story of control of nevadas casino the price is right casino game site de casino en ligne perfume casino letra define pathological gambling rapid city casino gambling addiction poker alex rodriguez gambling tulsa monte casino ok casino espanaol n m arizona casino las vegas movies melbourne casino onlinecasinoreviewer bonus sans depot casino pour mac

south beach casino canada [url=http://casino-casinomidas.sanosindr7.ru/igrat-v-igri-kak-v-igrovie-apparati/98-2016-04-13.php]игра игровые автоматы играть бесплатно в онлайнi[/url] pokerturniere 2012 casino luzern [url=http://casino-uts.sanosindr.ru/igrat-besplatno-v-garazh-kak-v-igrovie-avtomati-bez-registratsii/955-2018-08-07.php]ооо золотая бухта игровые автоматы[/url] las vwgas millionaire casino winners [url=http://playmillion.sanosindr6.ru/igrovieavtomati-besplatno-bazar/356-2017-03-01.php]интернет казино в россии игровые автоматы[/url] beat slot machines book [url=http://betspin.sanosindr13.ru/soderzhit-vkladki-perehoda-inie-prilozheniya-bukmekerskaya-kontora-poker-live-kazino/905-2018-05-17.php]rfr j, vfyenm на игровые аппараты[/url] gambling towns louisiana [url=http://treasuremile.sanosindr13.ru/igrovie-avtomati-s-bezdepozitnim-vznosom/372-2017-03-06.php]тюннер голден интерстар[/url]

gun used in casino royale gambling ill state slots monte casino free movies bacarat gambling can i claim gambling losses on my taxes bossier casino city in la bear black casino las vegas casino original sign gambling fleece fabric escondido casino

the future of the casino industry [url=http://magicslots.sanosindr13.ru/igrovie-sloti-dzhekpot-kazino/277-2016-12-26.php]обзор казино букмекерских контора[/url] san geronimo hotel u0026 casino [url=http://playcasino.sanosindr4.ru/skachat-igrovie-avtomati-onlayn-na-realnie-dengi/668-2017-12-12.php]игровые автоматы, развлечения на продажу[/url] 100 wolves casino game [url=http://casino-marscasino.sanosindr9.ru/888-casino-singapore/365-2017-02-23.php]схема игры в казино самп[/url] casino hotel design [url=http://casino.sanosindr5.ru/golikova-otdihaet-v-zarubezhnih-kazino/256-2016-12-05.php]игровые аппараты клубнички играть онлайн[/url] gambling trivia questions [url=http://vegasred.sanosindr11.ru/igrovie-avtomati-onlay-besplatno/979-2018-08-08.php]игровые аппараты вулкан на телефон планшет[/url]

bay casino green pit river casino burney the aruba resort casino formerly la cabana villas to casino in louisiana online gambling canada statistics
546345465346465

медицинская справка, гибдд, мытищи

(ShawnAcuch, 2018.06.23 19:02)

медицинская справка для водительского удостоверения на улице новаторов медицинская справка 158 бланк медицинская справка на управление тракторами нужна ли сейчас медицинская справка водителю справка в лагерь ребенкуметро Улица Дыбенко медицинская справка в гаи во владимире медицинская справка водителя москва коньково медицинская справка 27 медицинская справка для водительского удостоверения в сочи медицинская справка в бассейн форма 1 нужна ли сейчас медицинская справка для замены водительского удостоверения Профосмотр по приказу 302Н Выборгский район Справка от терапевта метро Ломоносовская медицинская справка №164/у - 96 на сколько выдается медицинская справка на права 2012

водительская медицинская справка без прохождения купить в строгино [url=http://med.flyurografspravk.ru/med-vuzom-sankt-peterburga-meditsinskaya-akademiya/8820-2018-04-08.php]санкт - петербургская государственная педиатрическая медицинская академия[/url] медицинская справка ф-083/о донецк [url=http://gotop.bolnlistnadom.ru/meditsinskaya-spravka-s-1-yanvarya/771-2016-04-08.php]телефонной консультативно - информационной службы медицинская справка г.красноярск[/url] медицинская справка при смене прав [url=http://lagerspravkatut.ru/meditsinskaya-spravka-formi-133o/2185-2016-09-05.php]медицинская справка для занятий спортом зао[/url] медицинская справка гражданина украины для выезда на кипр [url=http://krovspravka.ru/meditsinskaya-voditelskaya-spravka-michurinskiy/2264-2016-09-23.php]купить медицинская справка на права в харькове[/url] нужна ли медицинская справка при прохождении тех осмотра на тракторе [url=http://ikno.krovspravka.ru/meditsinskaya-spravka-v-gibdd-prospekt-mira/7590-2018-01-22.php]медицинская справка в автошколу 555[/url]

медицинская справка для водителей 2014 купить без осмотра медицинская справка в спбгу влияет ли медицинская водительская справка на допуск к работе медицинская справка в гибдд 2014 года медицинская справка по болезни образец медицинская справка для обучения на водительские права в пензе медицинская справка для прохождения на авто в украине военно медицинская академия санкт петербург официальный сайт клиническое отделение выкидыш медицинская справка медицинская справка кто заказывал подделка

медицинская справка на теплом стане [url=http://spravka.spravftiziatrdom.ru/meditsinskaya-spravka-f-286/2549-2016-11-03.php]медицинская справка ф-045-1 в новосибирске[/url] медицинская справка для получения прав срок действия [url=http://med.flyurografspravk.ru/voenno-meditsinskaya-akademiya-arestov-neyrohirurg-sankt-peterburg/7492-2017-12-29.php]военно медицинская академия санкт петербург поступление[/url] что за медицинская справка 1240 [url=http://flyurografspravk.ru/detskaya-meditsinskaya-spravka-zanyatie-sportom/7695-2017-12-25.php]медицинская справка для водителей 2014 строгино твардовского[/url] медицинская справка для гаи поликлиника [url=http://med.analizmochasprav.ru/meditsinskaya-assotsiatsiya-tsentr-behterev-sankt-peterburg/5255-2017-07-21.php]медицинская справка 026у[/url] медицинская справка гимс москва [url=http://medcenter.uchebalistdom.ru/ped-vladimir-ivanovich-voenno-meditsinskaya-akademiya-sankt-peterburg/6426-2017-11-02.php]учебная виза в китай медицинская справка[/url]

справка в лагерь ребенкуметро Удельная медицинская справка 079 1 o скачать Справка от травматологаметро Обводный канал 1 медицинская справка прикол нужна ли медицинская справка водителю 2013 в украине

мягкая мебель киев область

(Robertlic, 2018.06.23 14:44)

мягкая мебель г.енакиево изготовление https://sofimebel.kiev.ua/myagkaya-mebel-dlya-restorana/ киев мягкая мебель мини-класс

чистка мягкой мебели на дому в минске

(JustinVal, 2018.06.22 22:18)

Химчистка сидений домой в Елецкая улица химчистка в мега актобе химчистка в каспийск химчистка во пскове Химчистка пуфиков на дом в Центральная улица (поселок Первомайское) Химчистка сидений домой в 1-й и 2-й Варшавский проезд Химчистка ковров с выездом в Улица Авиаторов Химчистка сидений вызвать в Совхозная улица (деревня Елизарово) химчистка русь абакан телефон химчистка диванов на дому тула Химчистка штор с выездом в Белозерская улица Химчистка в доме на дом в Светлая улица (город Троицк) Химчистка ковролина заказать в Мост Багратион Химчистка мягкой мебели домой в Бабушкинская химчистка apetta на планерной

Химчистка автомобиля вызвать в Черкизовская [url=http://goskkklean.ru/himchistka-pufikov-s-viezdom-v-2-ya-sosnovaya-ulitsa-derevnya-rasskazovka/4997-2016-10-22.php]химчистка салона твери[/url] Химчистка ковролина заказать в Сибиряковская улица [url=http://gosccclean.ru/himchistka-kovrolina-vizvat-v-basovskaya-ulitsa/9310-2017-06-02.php]химчистка ковров в астана[/url] Химчистка матрасов домой в Аргуновская улица [url=http://gstklean.ru/himchistka-ugolka-zakazat-v-smolenskaya-naberezhnaya/14044-2018-01-18.php]химчистка спб комендана[/url] химчистка coon в москве [url=http://gstclin.ru/himchistka-ugolka-zakazat-v-ulitsa-shorsa/16363-2018-05-04.php]Химчистка ковролина домой в Улица Чистова[/url] тц звездочка химчистка [url=http://gggklean.ru/himchistka-lavanda-ryazan-ofitsialniy-sayt-tseni/19251-2018-09-09.php]Химчистка матрасов заказать в Улица Фадеева[/url]

Химчистка уголка онлайн в химки Химчистка ковролина заказать в Солнечная улица (рабочий поселок Киевский) лучшая химчистка одежды в казани Химчистка одежды вызвать в Августовская улица (дачный поселок Кокошкино) Химчистка сидений с выездом в Северная улица (деревня Юрово) Химчистка кресла на дом в Стрельбищенский переулок Химчистка уголка заказать в Электрозаводская Химчистка авто заказать в Сытинский тупик еврохимчистка ниагара в краснодаре меховая химчистка екатерина

Химчистка кресла онлайн в Пушкинская [url=http://goskkklean.ru/himchistka-kresla-vizvat-v-berezovaya-ulitsa-derevnya-vlasovo/3493-2016-07-26.php]Химчистка мягкой мебели вызвать в Улица Циолковского[/url] Химчистка кресла на дом в Марксистская [url=http://sssclean.ru/himchistka-kovrov-s-viezdom-v-malaya-yushunskaya-ulitsa/17177-2018-05-01.php]Химчистка авто вызвать в Сходненская[/url] химчистка кожаных изделий в симферополе [url=http://gstklin.ru/himchistka-po-italyanski-severodvinsk/20454-2018-10-05.php]сложная химчистка мебели москва[/url] химчистка солнцево [url=http://gggklean.ru/himchistka-pufikov-vizvat-v-2-ya-ulitsa-buhvostova/18634-2018-08-17.php]химчистка ввц вавилон[/url] химчистка покраска одежды в кемерово [url=http://gosccclin.ru/himchistka-suhaya-kovrov/386-2016-01-21.php]дешевые химчистка салона в алматы[/url]

химчистка салона автомобиля с сушкой в долгопрудном Химчистка авто заказать на дом в опалиха Химчистка уголка вызвать в старая купавна Химчистка в доме с выездом в Чесменская улица Химчистка ковролина домой в Нахимовский проспект

do6s363i

(KennethRof, 2018.06.22 21:26)

wh0cd224181 [url=http://buyproscar.us.com/]proscar no prescription needed[/url] [url=http://torsemide.us.com/]torsemide 10 mg[/url] [url=http://buywellbutrin.us.com/]wellbutrin sale[/url] [url=http://levitra20mg.us.com/]levitra 20 mg[/url] [url=http://lasix.us.org/]lasix[/url] [url=http://buycafergot.us.com/]cafergot online[/url] [url=http://abilify.us.org/]abilify online[/url] [url=http://cialis.us.org/]order cialis tablets[/url] [url=http://buyatarax.us.com/]buy atarax[/url]

taemnw

(uqgitl, 2018.06.22 18:58)

[url=http://levitranew.com]buy real levitra online[/url]
levitra break in half
comprar viagra cialis levitra http://levitranew.com

перевозка мебели недорого

(CurtisAbone, 2018.06.21 09:30)

перевозка мебели недорого http://meblevozka.kiev.ua

Купить грантиные мойки в Минске

(Charlespew, 2018.06.19 16:42)

Купить грантиные мойки в Минске [url=http://stelavis.by/product-category/granitnyie-moyki]Купить грантиные мойки в Минске[/url]

qgxvkg

(eccbms, 2018.06.19 09:08)

[url=http://canadian-pharmacyon.com]buy viagra 50mg[/url]
generic viagra wikipedia http://canadian-pharmacyon.com

аренда недвижимости таиланд

(Steventep, 2018.06.18 19:16)

аренда недвижимости таиланд [url=http://magical-place.ru/tailand/gde-otdoxnut-v-tailande-top-5-mest.html]аренда недвижимости таиланд[/url]

стойка ресепшн на заказ спб

(Davidhat, 2018.06.18 19:09)

стойка ресепшн на заказ спб [url=http://avetu.ru/news/item_Kak_pravilno_organizovat_priemnuiu_zonu_3081]стойка ресепшн на заказ спб[/url]

afrhll

(uuzqvx, 2018.06.17 04:10)

[url=http://canadian-pharmasy.com]free cialis online[/url]
cialis made in usa
cialis pills http://canadian-pharmasy.com

Punishment of women with a belt or Nylon lady boy extreme

(RaleighTep, 2018.06.17 03:19)

I suck your dick

Nasty Hairy Mature Fucked. Littlefoot s Mother voice. I got on my back and spread my legs, Justin is a hot guy and I was anxious to feel his big juicy cock pumping my tight snatch.
[url=http://respector.xyz/other/topic-33.html]Best mature pussy ever[/url]

Sex photos of elderly aunts

Close Up Pov Blowjob. Tall, long legged European blondie by two. Big Sister Takes Brother s Virginity.
[url=http://dvsite.info/hentai/bleach-anime-porn-games.html]Bleach anime porn games[/url]

Hot black men sex

On the husband s instructions, local media reported, the pair were taken to the witch doctor, who separated them. Twink first time with old and sexy black people have gay oil Fucking. Teen Carolina Gets Big Cock Deep In Her Tight Pussy.
[url=http://spressible.xyz/hairy/topic-721.html]Red tube hairy strippers[/url]

Fashionable teen girl can get

Little 48 Chubby Mama. They do love hardcore style and gladly spread their legs in order to get nailed in a very rough manner. Asian playboy bunny sex movies and cute gay black big movies.
[url=http://growned.xyz/toys/adlut-sex-toys-electric-1044.html]Adlut sex toys electric[/url]

Site extremeladyboys pornlivenews com videos extreme ladyboy

Horny hottie Ava Little masturbates with a big black dildo. Step Brother Cums Inside Sisters Teen Pussy. No it is a man born in a female body.
[url=http://trydiet.ru/other/ebony-pornstar-sammura-shane.html]Ebony pornstar sammura shane[/url]

Day n nite girl

WetForHer has designed this double ended sex toy for woman couple in a small size. I use my hands to relax your body in motions. Amateur Back Seat Feet Worship.
[url=http://unwool.xyz/blowjob/topic-1974.html]Deep throath blowjob movie[/url]

Pantyhose babes pantyhose sex sites hqseek

Peepshow Loops 407 70s And 80s Scene 4. Lesbian Play In Outdoor Amateur Aussie Action. He likes small pink nipples and he doesnt like girls who go on the pill because the colour of their nipples areola change to brown it seems.
[url=http://unmarriage.top/teen/teen-girls-naked-free-pic.html]Teen girls naked free pic[/url]

best online pharmacy

(Briankn, 2018.06.16 17:16)

[b][url=https://bit.ly/2LWntPH]best online pharmacy[/url][/b][url=https://bit.ly/2LWntPH][img]http://oi63.tinypic.com/28qs1zl.jpg[/img][/url]https://bit.ly/2LWntPH
online pharmacy los angeles
buy kamagra oral jelly canada
my canadian pharmacy ltd
wba online pharmacy reviews
buy norco canadian pharmacy
online pharmacy ratings canada
farmacie on line pharmacy
canada college of pharmacy
canadian drug abuse facts
online pharmacy qld
cheap dog meds canada
canadian drug reference for health professionals
online pharmacy us based
skelaxin online pharmacy
check out online pharmacy
canada rx online
what is the canadian healthcare system called
online pharmacy reviews ultram
best canadian pharmacy generic viagra
prescription viagra online canada
online pharmacies from canada
get canadian pharmacy stop calling
website for canadian pharmacy
canada best pharmacy school
real canadian superstore pharmacy vernon
ez online pharmacy coupon
passport canada medicine hat office
online graduate pharmacy degrees
online pharmacy store in delhi
canadian generic

pharmacie online

(ArthurMed, 2018.06.16 08:48)

[b][url=https://bit.ly/2sD1GUE]pharmacie online[/url][/b][url=https://bit.ly/2sD1GUE][img]http://oi67.tinypic.com/673vj9.jpg[/img][/url]
https://bit.ly/2sD1GUEviagra ou cialis tunisie
viagra nouveau prix
cialis online kaufen
viagra a vendre a montreal
cialis pharmacie moins cher paris
prix viagra avec ordonnance
kamagra 100mg oral jelly prix
viagra canada pharmacy online
viagra online in usa
acheter viagra capsule le moin chere
generique viagra prix en pharmacie
sortie cialis generique
generique viagra brevet
viagra prix france
prix du cialis pharmacie france
acheter cialis a andorre
achat viagra sur internet forum
levitra ou cialis homme
cialis generique est il fiable
achat viagra serieux
comment se procurer du viagra quebec
viagra online norge
acheter du viagra son ordonnance
viagra generique suisse

pharmacie en ligne

(Thomasmith, 2018.06.16 06:24)

[b][url=https://bit.ly/2Jcmk50]pharmacie en ligne[/url][/b][url=https://bit.ly/2Jcmk50][img]http://oi64.tinypic.com/xm8uuf.jpg[/img][/url]https://bit.ly/2Jcmk50
prix cialis 5mg en pharmacie
achat kamagra online
prix officiel cialis belgique
tarif medicament levitra
site sur pour acheter du viagra
cialis prix maroc
commande de viagra en france
viagra online whirlpool
cialis generique lilly
acheter cialis en securite
prix generique viagra en pharmacie
vente medicament cialis
acheter levitra sans ordonnance
levitra from canadian pharmacies
acheter viagra.com
acheter kamagra oral jelly belgique
viagra en ligne paiement a la livraison
prix du viagra homme
vente viagra cialis
achat tadalafil forum
site fiable pour acheter du viagra

0esurfcw

(KennethRof, 2018.06.16 06:07)

wh0cd21507 [url=http://buylipitor.us.com/]buy lipitor[/url] [url=http://albuterol18.us.com/]albuterol nebulizer[/url] [url=http://serpina.us.com/]generic serpina[/url] [url=http://cephalexin.us.org/]keflex 500 mg[/url] [url=http://accutane18.us.org/]accutane without prescription[/url] [url=http://cymbalta.us.com/]cymbalta online[/url] [url=http://acyclovirbestprice.us.com/]zovirax acyclovir[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »