Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.04.28

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Ez hosszú lesz, de nem lehet rövidebben.

Akik tényekre kíváncsiak:

Nem tartozom sem a Táltos Iskola, sem a Dobogó újság vonzáskörébe.

Rokonom lepett meg egy könyvvel, karácsonyi ajándékként, amelyet én, mint történelem szakos tanár biztosan értékelni fogok.

Hozzátette még, hogy nekem is ezt kellene tanítanom az iskolában. Ne csodálkozzak továbbá semmin, mert ezt igazi szentek diktálták szent testvéreiknek, ez a kifinomultság érződik rajta.

 Ez volt Kovács - Magyar András: A képzeletet csak a valóság múlja felül című könyve.

Elolvastam.

A következőkben használatos jelzőket a ténymegállapítás szintjén fogom tartani, de teljesen elkerülésük lehetetlen.

 

A mű a fogalmazó készséget tekintve, egy gyenge közepessel frissen érettségizett diák szintjén van.

Stílusa egysíkú, jelzős szerkezetei átlagosak.

Olyan emberre vall, aki megfordul művelt környezetben.  Találkozik igényes alkotásokkal, széleskörű érdeklődéssel rendelkezik. Elmélyült tudása nincs, nem érti meg a valós összefüggéseket. Ezek hiányát saját elképzelésekkel pótolja. Felszínes. Sok hibásan használt szófordulat és fellengzőssége miatt értelmetlenné vagy nevetségessé vált mondat található benne.

„.., hogy saját sivárságuk ne mutasson akkora szakadékot.” 

„…, és a mai Mexikó területét hódoltatják, …”

„…, majd haláluk után, saját zászlajukra tűzni érdemeiket.”

„… az orvosok mindaddig, amíg maguk egyszer meg nem betegednek és az ágy túloldalára nem kerülnek”

A fenti értelmetlenségeket és képzavarokat intelligens embernek nem kell magyarázni.

A helyesírást tekintve a könyv minősíthetetlen.

A szellemi üzenetek között, minden oldalon találtam igeidő, vagy egyesszám-többesszám egyeztetési hibákat.

Az elválasztási, a névelőhasználati és a vesszőhibákat nem is említem. Minden oldal hemzseg tőlük.

Petőfi Sándor versét pontatlanul idézni…

 

A történelmi tényekről:

A mitológiai részt nem tárgyalom. Vallásszabadság van. Bárkinek joga van abban hinni, hogy egy Istenanya madár alakban lejön a Földre, átbucskázik a fején és asszony lesz belőle, az Istenatya pedig feketepárduc alakban, majd férfivá változik. Mindezt azért, hogy csináljanak itt a Földön 12 gyereket. Kívülállóként ez sem kevésbé hihető, mint, hogy Mária szűzen szülte Jézust, a szentlélektől megtermékenyítve, vagy, hogy 70 szűzlánnyal szeretkezhet a paradicsomban, a szent háborúban életét áldozó muszlim.

 

De ez mese és nem történelem. Annak álcázni átverés.

A történelem tudomány, amely meghatározott szabályrendszerrel rendelkezik.

Így is tévedhet, mert minden pillanatban csak a saját korában létező segédtudományokat használhatja fel. Vannak esetek azonban, amikor képes biztosat állítani.

Arról is lehet bármit hinni, amiről nincs tudományos bizonyíték.

Nem lehet azonban összekeverni a hitet a tudománnyal.

Nem tehető meg, hogy az állítását alátámasztó tudományos megállapításokat elfogadjuk, a többit pedig, szellemi üzenettel felülírjuk.

 

Közölt ismeretek:

 1.  Mária Magdala Erdélyben született

 Ezzel kapcsolatban ismert tények: Mária nevét az evangéliumok több helyen említik, valószínű létező személy. Kiemelve és megkülönböztetve a többi Máriától, származási helyét hozzáteszik magyarázatul. Az eredeti szövegekben a névszerkezet egyértelműen azt jelenti, hogy magdalai Mária. Az a Mária, aki Magdala városából származott. A város létezett Jézus korában, Galilleában, a Genezaret-tó nyugati partján. Pontosabb kutatások szerint ”Az el-Guver síkság déli végében, a Vádi-el-Hammamnál, 5 km-re Tibériástól északra.”, mely a mai el-Medsdel falucska. Az evangéliumok szerint Jézus többször járt ott. Egyik kedvenc városa volt. A név eredeti jelentése (héber, vagy arámi, valószínű mindkettő használta azonos jelentéssel) migdol formában bástya, torony, épp úgy mint az arab el-Medsdel kifejezés.  Azt jelenti, hogy a városban kereskedelmi központként erős védelmi építményrendszer is volt.  A város Jézus korában főként halkereskedéséről, sózott halairól volt híres.Máté 15.39: „És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.”Mindez nem 100%-os bizonyíték Mária Magdala származására, de 99-el valószínűbb, mint az erdélyi elmélet.

 1. Képaláírás: „Jézus által Mária Magdalának adományozott ház makettje (Montserrat)”

A képen valójában az eredeti, 880 körül, Barcelona grófja, Sifredo el Velloso által építtetett templom makettje látható. Aki megvizsgálja a stílusjegyeket, egyértelműen megállapíthatja az eredeti épület korát. A montserrati kegyhely és a monostor története:„A kegyszobor– eredete homályba vész: a legenda szerint Szent Lukács faragta és Szent Péter hozta Ibériába 50 körül. A legenda tovább folytatódik, miszerint 717/18 körül, a mórok garázdálkodása idején a hívek elrejtették a Mária-szobrot a barbárok elől, majd a rejtekhely feledésbe merült. 890 körül a sziklás Montserraton egy a nyáját legeltető pásztor fényt látott és énekszót hallott a hegy belsejéből. Az eseményt elmesélte a püspöknek, aki szintén hallotta a jelenséget, majd - miután a rejtély nyomába eredtek, egy barlangban megtalálták a szobrot, amit a spanyolok csak "La Moreneta"-ként (A kis fekete) emlegetnek. El akarták szállítani, de azt megmozdítani nem lehetett, ezért Barcelona grófja, Sifredo el Velloso kénytelen volt a helyszínen templomot építeni.„”Ez a legenda. Ami ebből igazolható: 847-ben felszabadult Katalónia a frank uralom alól, megalakult  a Barcelóniai Grófság. A gróf építtetett egy templomot Montserrat hegyén, romjai ma is megvannak.  A XI. század folyamán Oliva apát valamivel lejjebb bencés kolostort alapított. 1559–1592-ben hatalmas templom épült, amelyet a függetlenségi háborúban, 1811-ben leromboltak, 1844-ben épült újjá, s valójában a XX. században épült ki. A monostor ma is a bencéseké. A szobor most a templomban a főoltár fölött, egy erre a célra kialakított fülkében van, amihez a főhajó jobb oldalán lévő lépcsőkön lehet feljutni.A művészettörténeti elemzés és a kormeghatározó technika szerint a szobor a 11. század végén készült, román stílusban.  A kormeghatározás tévedhet két, max. háromszáz évet, de egy évezredre nincs esély.A könyv egyértelműen állítja, hogy Péter apostol készíttette.  Kár, hogy a szerző nem tudja, hogy a kora középkorban rengeteg iratot és tárgyi ereklyét hamisítottak és találtak ki hozzájuk legendákat, hogy a hívőket minél jobban elkábítsák. A leggyakrabban valamelyik apostolnak tulajdonítottak bizonyos tárgyakat és alkotásokat. A kormeghatározás sok százról bizonyította, hogy az 1100-1200-1300-as évekből származnak. Ha figyelembe vesszük a betoldott 300 évet, akkor is 600 év hiányzik.

 1. A katalán elnevezést a „Kata lányai”(Katalin: Mária Magdala álneve Jézus halála után Montserratban) magyar kifejezésből származtatni…

Ha lenne olyan épeszű ember, aki elhiszi, akkor nekik ajánlom: http://www.kitalaltkozepkor.hu/gregorkristof_moriczleo_ha_illignek/hetedik_resz.html: Mentségül legyen mondva, magyar vonatkozás azért van. Az alánok, akiktől a katalán név is származik (Goth-alánia),  i. u. 300 után kerültek erre a területre.( Mária Magdaléna idemenekülése pedig még i. u. 30-40 körül történhetett). Katalóniának ugyanis csak az i. u. 400-as évektől nevezik ezt a területet. A katalánokkal valódi identitástudatukat a történelemhamisítás során rómaira cseréltették.  Az alánok korábban sokáig éltek közös birodalomban szkítákkal. Egyesek szerint egy népcsoport tagjaik. Egy részük nem mások, mint a mi jászaink. Kultúrájuk, mentalitásuk sokban megegyezett. 

 1. „Jézus Urunk és Mária Magdala tanításaikat lejegyezték evangéliumok formájában, és frigyüknek ládájában, a frigyládában helyezték el, mind a 27-et. Az utókor ezekből négyet ismer részletesen, de ezt is az evangélistáknak tulajdonítja.” (megj.: ennyit talán lehet jogszerűen idézni, a fent megnevezett könyvből. )

Lehet, hogy Jézusnak és Mária Magdalának volt egy ládájuk, amit ők frigyüknek ládájának neveztek. Ezt azonban sosem hívták volna frigyládának, mivel ez egy ószövetségi zsidó vallási kifejezés. (Jézus az evangéliumok szerint jól ismerte a zsidó vallási törvényeket és írásokat.) Mózes könyvében (Móz. II. 25, 10-22, 37, 1-9) olvashatunk róla. Isten és a zsidó nép szövetségének (frigyének) ládája, melyet Mózes készített Isteni útmutatás szerint és ebben kellett a tízparancsolat tábláit őriznie.  Hogy tényleg ezek voltak benne, még nem bizonyított. De az valószínű, hogy valamilyen vallási ereklyék, mivel kiemelt szerepe van mind a frigyládának, mint a templomban történő elhelyezésének. A zsidó vallásban templomnak csak azt az épületet nevezik, amelyben a frigyláda van. Az összes többi, zsinagóga, vagy imaház. A frigyláda sorsát egészen i. e. 587-ig nyomon lehet követni. Ekkor rombolják le a salamoni templomot és nyoma vész a frigyládának. Ma Etiópiában él egy zsidó vallási közösség, mely azt állítja magáról, hogy ők őrzik, de csak a saját vallási vezetőik mehetnek a közelébe.Az evangéliumok szerzőiről a jelenleg ismert tények alapján:Több különböző elmélet létezik, de egyre pontosabb a kép. Minden irányzat egyetért abban, hogy mindegyik Jézus halálát követően keletkezett és négy különböző ember írta. Márk stílusa darabos, de közvetlen, élénk. A pogánykeresztényekhez, elsősorban a római közösséghez írta. Nem hivatkozik zsidó ismeretekre, nem használja fel bizonyító erejűként.  Írója Péter munkatársa, tolmácsa volt, Péter igehirdetéseit vette alapul. Máté csiszoltabb, nem annyira festői, de rendezettebb, szabályos. Görög nyelven terjedt el, de valószínű az eredeti arámiul íródott. Zsidókeresztényekhez szól, részletesen ismeri a zsidó vallási és életviteli szabályokat. Lukács gördülékeny, csiszolt, görög műveltségű, mélyebb értelmű, érzékeny lelkiségű. Pál apostolt kísérhette missziós útjain, pogány származású orvos volt. Egyértelműen szemtanuk elbeszéléseire hivatkozva írja művét. Személyesen nem ismerte Jézust.Az első három összefügg egymással, valószínűsíthető, hogy mindhárom szerző ismert két közös forrást, melyek i. u. 40-50 körül keletkezhettek. Ezekre támaszkodva, különböző nyelven és különböző céllal írták meg a sajátjukat. Mindháromtól erősen különbözik János. Időben a legkésőbbi. Ő filozófus. A misztikus tanítások magyarázója. A kereszténységben már jártas, tudását mélyíteni akaró közönségnek írt. Kérdések: a Négy evangélium mind tartalmazza Jézus életét, és tanításiból egy válogatást. Miért írta volna le Jézus 27-szer ugyanazt?

Mind a négy tartalmazza Jézus halálát és a feltámadását követő eseményeket, és ezek nem későbbi, vagy mások általi beszúrások. Mindegyik mű önmagában egységes, egyetlen ember munkája, bár a szerzők több forrást használnak.

 1.  Mária Magdaláról állítja a könyv, hogy egyik reinkarnációja 220 évvel Jézus előtt, III. Kleopátra lányaként élt.  Itt kb. 140 éves tévedés van, mert III. Kleopátra i. e. 80 körül élt. A lánya se tehette ezt 140 évvel korábban. Aki nem hiszi, olvassa el, a Ptolemaioszi dinasztia története ismert.  

 2. A könyv állítsa szerint Atilla volt az, aki a kínai császár szószegése miatt a katonáit, Istenatyához fohászkodva agyaggá változtatta. Bizonyítékképp leközöl egy képet az 1997-ben megtalált kínai agyagkatonákról.
  Tények: Ezek az agyagszobrok, Qiu Shi Huang, az első kínai császár síremlékéből kerültek elő. Meghalt i. e. 210-ben, ekkor zárták le a sírt. Létezéséről és építéséről maradtak fenn feljegyzések. Szabályos, a kínai császári palota mását formázó építmény-együttesről van szó. Minden szobor belül üreges és egyértelműen keletre néz. A ruházat, a fegyverek a szekerek stílusa egyértelműen ebből a korból származik. Atilla i. u. 400 után élt, tehát kb. 600 év korkülönbség áll itt is fenn. Ez a sír annyira ismert volt a kínai császárságban, hogy más császárok is próbálták utánozni. Hasonló sírt találtak melynek kora kb. az i. e. 110. Ez kevésbé pompás, az agyagfigurák már nem életnagyságúak, csak jelképesek. Egyértelmű gyenge utánzata a nagy császárénak. Atilla korára a kínai császárság trónviszály miatt szétesett. Az északi területeken sok kis birodalom, melyeket nagyrészt hun és egyéb a kínaiak által barbárnak nevezett népek uraltak. Délen egyetlen de nem túl erős császárság. Ha Atilla át akart volna vonulni Kínán, nyugodtan megtehette pont a közepén, rokon népekkel találkozott volna.

 3. Képaláírás a 47. oldalról: Egyiptom – Istenanya – Madar
  Valóban gyakori az egyiptomi leletek között a szárnyas Istennő ábrázolása. Ez lehet az Istenanya Isis, de Maat is. Nekik azonban egyértelműen női testük és fejük van. Mindig. A képen jól látható, hogy madártestű és sólyomfejű az alak, jellegzetes Hórusz ábrázolás. Nem Istenanya, hanem a fia. Az ókori alkotó az egyértelműségért, egy semmi mással össze nem téveszthető hatalmas Hórusz-szemet is festett a fej fölé és egy kisebbet a bárkára.

 4. Nem túl érthető a tatárjárással kapcsolatos rész sem. Állítólag IV. Béla isteni segítséggel kétszer is megállítja a tatárokat, mégis mindkét esetben menekülni kényszerül. 

 5. Tárgyi tévedés, hogy V. Istvánt a tatároktól menekülve szüli Laszkarisz Mária. V. István 1239-ben született. A tatárjárás 1241-42-ben volt. Aki a menekülés időszakában fogant és 1242-ben a dalmáciai Klisszában született, az Szent Margit.

És még folytathatnám a sort. A könyv történelmi hitelessége csekély.

Szellemi üzenetekre hivatkozó tanításban egyetlen tévedés se lehet, különben az egész hiteltelen lesz.

Összességében egy elkapkodott és összecsapott mű.

Aki elhiszi a tartalmát, annak jókora hiányosságai vannak az általános műveltségben.

 Mély tisztelettel: P. M.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

online roulette roulette simulator

(87tme1kp, 2018.07.11 17:44)

free roulette spin - [url=https://roulettecas.com/]roulette free play[/url]
roulette free play <a href=" https://roulettecas.com/ ">online roulette</a>
https://roulettecas.com/

комплектующие для монтажа кабеля сип-2

(Danieljathe, 2018.07.11 11:16)

документы для подключения электричества в Абрамовка электроснабжение производственных объектов дипломная работа по предмету электроснабжение предприятий получения ТУ до сдачи объекта в Песчаная 2-я улица Подключение света Дорохово разрешение на подключение электричества к гаражу получения ТУ Подбельского 4-й проезд Получение документов на электроснабжение в Макеевская улица получения ТУ Сычево прохождение практики специальность электроснабжение учебное пособие электроснабжение услуги по получению документов для электроснабжения в Судакова улица примеры расчета оплаты за технологическое присоединение к электросетям электромонтажные работы сип какие документы нужны для подключения электричества к зданию

подключение электричества в Сивцев Вражек переулок [url=http://vvod-vdom.ru/kryuk-montazhniy-sip/18759-2018-08-04.php]мостиковая схема электроснабжение[/url] услуги по получению документов для электроснабжения в Рогожский Поселок улица [url=http://elektro-dok.ru/elektrosnabzhenie-selskohozyaystvennih-predpriyatiy-uchebnoe-posobie/8601-2017-06-16.php]услуги по получению документов для электроснабжения в Псковская улица[/url] получения ТУ до сдачи объекта в Смоленский 1-й переулок [url=http://akt-snab.ru/provesti-elektrichestvo-na-uchastok-v-derevne-chanovo/12767-2017-12-27.php]проект подключения электричества скачать[/url] расценка на монтаж сип [url=http://vipolnenie-teh.ru/proektirovanie-elektrosnabzhenie-hmao/8901-2017-06-22.php]курсы электроснабжение зданий москв[/url] штраф за нелегальное подключение электричества [url=http://elektrostoyka.ru/dom-obogrev-elektrichestvom/13761-2018-02-01.php]подключение электричества в Павловский 1-й переулок[/url]

электроснабжение на строительной площадке необходимо на получение ТУ от энергетической компании в Зюзинская улица получение ТУ от энергетической компании в Скобелевская улица получение ТУ от энергетической компании в Хабаровская улица электроснабжение пц получения ТУ Манихино подключение электричества в Кулакова улица получения ТУ до сдачи объекта в Маленковская улица как дешевле отапливать дом газом или электричеством цены подключение электричества на участок

как подключить электричество в частном доме от воздушной линии [url=http://elektro-dok.ru/uslugi-po-polucheniyu-dokumentov-dlya-elektrosnabzheniya-v-mashinostroeniya-1-ya-ulitsa/12071-2017-11-24.php]мисриханов проектирование схем электроснабжения[/url] получения ТУ Красносельский 2-й переулок [url=http://trubostoyki.ru/polucheniya-tu-do-sdachi-obekta-v-geroev-panfilovtsev-ulitsa/17409-2018-06-18.php]все для монтажа сип 2а[/url] расчет и проектирование схем электроснабжения тема 6 [url=http://sdelai-stoyku.ru/podklyuchenie-elektrichestva-v-ramenskom/15404-2018-04-12.php]электроснабжение частного дома проект монтаж[/url] как провести электричество к собственности [url=http://ustovka-stoek.ru/zayavka-na-tehnologicheskoe-prisoedinenie/11026-2017-09-16.php]технические условия подключение электричества[/url] электричество у нас дома техника безопасности [url=http://stoyka-stavim.ru/kakuyu-moshnost-zalozhit-na-vremennoe-elektrosnabzhenie/2565-2016-07-07.php]получение ТУ от энергетической компании в Последний переулок[/url]

электроснабжение здания категории надежности загадка провести газ свет подключение электричества в Спасс-Заулок Подключение света Берзарина улица электроснабжение в Полины Осипенко улица

kormcb

(qwbaga, 2018.07.11 07:21)

[url=http://propecial.com]cf buy propecia online[/url]
where to buy propecia in south africa http://propecial.com

калининград омск авиабилеты 14 го июня

(Donaldviern, 2018.07.10 16:45)

цена билета в ташкент на самолет цены на авиабилеты на камчатку для пенсионеров стоимость авиабилет таджик эйр худжанд москва распродажа авиабилетов в январе рейтинг поисковиков авиабилетов 2015 как отразить покупку авиабилета на счетах бухучета где y дешевые авиабилеты в тайланд заранее цены на авиабилеты в крым с новосибирска пекин москва авиабилеты акции авиакомпаний скидки y авиабилеты в новосибирске s7 цена на авиабилет из москвы до калининграда дешевые авиабилеты из москвы до милана стоимость авиабилетов москва софия бургас москва воркута авиабилеты пермь анапа самолет прямой рейс цена детский билет

распродажа авиабилетов 2008 сибирь http://www.enoavia.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3962856 цены на авиабилеты из паттайи на самуи http://www.mis-monolit.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44977 цавс цена билетов на самолет http://www.ciccarelli1930.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=895805 цены на билет самолета каунас тельавив http://highlyuniqueradioonline.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=300647 стоимость авиабилетов из санкт петербурга в ереван http://sacma.com.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=103015

центурия продажа авиабилетов технолог по выработки авиабилетов стоимость билета на самолет уфа пхукет справка авиабилеты тюмень москва черногорье авиабилеты дешевые авиабилеты манила катиклан дешевые авиабилеты лаппеенранта стоимость авиабилета москва домодедово берлин стоимость авиабилетов актобе москва в казахстане дешевые билеты промо на самолет

стоимость авиабилетов из киева в чикаго http://www.mc2eventtracker.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=279905 тур владивосток далянь через пекин авиабилеты http://www.rioneportamarina.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=684566 сэкономить деньги на авиабилеты http://www.hermitagetravelfilialetrento.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=280545 как напечатать авиабилеты http://www.azionesorriso.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=833913 дешевые билеты в санкт петербург на самолет из красноярска http://www.professionalfitness.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=165817

стоимость билетов на самолете минск калининград что нужно чтобы заказать билет на самолет онлайн возврат авиабилетов без потери стоимости стамбул самсун авиабилеты зарубежный сайт покупки авиабилетов

скачать порно игры на компьютер

(CharlesMeano, 2018.07.09 22:47)

порно трекер [url=http://videoporno101.net/ ]скачать порно игры на компьютер[/url]

Таблетки для похудения Редуслим в Липецке

(StanleyDycle, 2018.07.09 21:15)

Таблетки для похудения Редуслим в Липецке http://lipeck.redu-slim.su/

Humancoin

(RobertGeott, 2018.07.09 17:39)

Humancoin is the new e-commerce cryptocurrency fuelled by the Proof of Charity mining protocol. Presale started! 50% bonus! [url=https://www.linkedin.com/company/humancoin-net/]https://www.linkedin.com/company/humancoin-net/[/url]

порно секс изнасилования малолетки взрослые

(NelsonriT, 2018.07.08 14:48)

секс порно видео взрослые молодые [url=http://stctv.ru/]фото порно как занимаются сексом взрослые [url=https://kompromat1.net/]взрослые секс порно домохозяйки тетки женщины[/url] секс картинки взрослые фото порно порно дети и взрослые в сексе секс взрослые порно[/url]

juenssq

(qieice, 2018.07.06 16:48)

<a href=http://canada-pharmaci.com>cialis online</a>
buy cialis online with paypal uk http://canada-pharmaci.com

Логотип Сибура

(RobertBAH, 2018.07.06 10:45)

Логотип Сибура [url=http://sibur.club/]Логотип Сибура[/url]

buy cialis viagra

(xujatq, 2018.07.05 08:09)

[url=http://canadian-pharmasy.com]canadian pharmacy[/url]
cialis online sicuro europa http://canadian-pharmasy.com

полезные продукты питания для печени

(PeterTof, 2018.07.05 06:23)

Обязательное претензия в пище заключается не лишь во вкусе, только и в полезности. И не навеки все то, сколько вызывает голод довольно рождать нам здоровье.

Однако, не стоит расчислять, который вся полезная яство не вкусная. Наоборот, в нашем перечне собраны такие продукты, которые считаются лакомством и являются одними из самых необходимых для организма.

Быть этом правильное харчи надо строиться всего на здоровых продуктов, тем самым избавляя организм от вредных веществ, жиров, шлаков и т. п.

Накануне тем, только перейдем к обзору полезных для здоровья продуктов, нуждаться напомнить, что в обычном рационе человека должны красоваться фрукты, овощи, ягоды, орехи, мясные и молочные продукты, различные крупы.

То потреблять воспрещается ограничивать свой еда только теми продуктами, которые перечислены ниже. При этом старайтесь употреблять их регулярно.
Перейти на сайт полезные продукты питания для печени http://polezzno.com

yudarb

(biypox, 2018.07.02 03:28)

[url=http://levitranew.com]levitra coupons[/url]
donde comprar levitra barato
levitra 20 mg precio mexico http://levitranew.com

hpzcws

(ozlgcp, 2018.07.01 09:22)

[url=http://canadian-pharmacyon.com]viagra side effects[/url]
order viagra overnight http://canadian-pharmacyon.com

Emerson Barabino

(ReyTep, 2018.06.30 13:09)

Wtf Collective 3 Nicki minaj ft tyga TEKKEN33550 Soul Eater AMV Thanks for the Memories Koreans react to dont judge me challenge Michael jackson thriller Daven Morgan Milky Music Jinsang affection (King Kaung Remix) Two Steps Behind Jeremih Ft J Cole Planes Peter Reinhart: The art of baking bread Mona Lisa Song by Nat King Cole Best Entry Level Sewing Machines Sabora a mi

House Music Electro [url=https://ravnerdwars.info/play/indiepopfolk+compilation+february+1+hour+playlist]February 1ВЅ Hour Playlist[/url] Aliando.syarief [url=https://ravnerdwars.info/artist/Lee+Harris+Yror]Lee Harris Yror[/url] Lets Play Clash of Clans! (Ep. #76) [url=https://cacak.info/artist/Psalm+121]Psalm 121[/url] Placebo-Lazarus lyrics [url=https://shmenim.info/artist/George+Ioannidis]George Ioannidis[/url] How She Creates [url=https://jjant.info/mp3/mania+sonic+mania+vocal+theme+hyper+potions+feat+skye+rocket]MANIA - Sonic Mania VOCAL THEME Hyper Potions feat. Skye Rocket[/url]

I DARE YOU! w KWat (Kaden) My Number 1 Stylo G Gyptian Hold Yuh Riddim Matisse Sadko Azonto OUT NOW! Strange Creatures Created by Scientists My Last Whisper Hotel California Live Acoustic Mp3 The Karate Kid The Untold Story Caracuarense77 01 Why Software Testing Necessary Auphonic TEasysWorld

Megangorewhy [url=https://unitedagents.eu/searching/Marc+Baby+You]Marc Baby You[/url] Avril Lavigne Spongebob Squarepants Theme [url=https://semestra.eu/search/Song+Of+Linkin+Park]Song Of Linkin Park.mp3[/url] FINAL FANTASY VII REMAKE TRAILER [1080p 60fps] [url=https://cacak.info/search/Insomnia+Mike+Candys+Jack+Holiday]Insomnia Mike Candys Jack Holiday[/url] Tuhan Pasti Sanggup Maria [url=https://shmenim.info/music/big+pun+capital+punishment]Capital Punishment[/url] Taylor Faaiu [url=https://ductus.us/search/A+GoodGriefing+Halloween]A GoodGriefing Halloween[/url]

NBA Pump-Up 2014-2015 Limitless Survivor Eye Of The Tiger Fingerstyle Guitar Judy And Mary Daydream Do whindersson nunes Northern National

подарочные шахматы из камня купить в спб

(GimothyFurgy, 2018.06.29 11:19)

подарочный шахматы купить
[url=http://jonick.ru/users/Bevinshout]подарочные шахматы из камня купить в спб[/url]
[url=http://www.realmir.ru/forum/index.php?action=profile;u=235344]купить подарочные шахматы интернет магазин[/url]
[url=http://dle.net.ua/forum/index.php?action=profile;u=22603]шахматы купить подарочные в перми[/url]
[url=http://www.eroshka.ru/user.php?id.1470]купить подарочные шахматы в омске[/url]
[url=http://ya-kazak.ru/users/BevinShuch]подарочные шахматы в спб[/url]

LGMGMLCXFHVDXHVD643

эквайринг

(Harrycow, 2018.06.26 17:42)

эквайринг [url=http://www.metronews.ru/partners/novosti-partnerov-100/reviews/mobilnyy-ekvayring-2can-novye-vozmozhnosti-biznesa-1328890/]эквайринг[/url]

Памятник фигурный "Волна со скосом" №8 - Памятники из гранита

(Jeffreysoice, 2018.06.26 17:26)

Перейти на сайт Памятник фигурный "Волна со скосом" №8 - Памятники из гранита http://www.agriturismoamatrice.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=647998

регесты ремня ради джинс

(DanielSpeak, 2018.06.25 12:08)

Такой знаменитый в последнее век аксессуар, будто ремень, – отличительный элемент гардероба, причем, точно женского, беспричинно и мужского. Ремни уже давнешенько перестали исполнять только практичную занятие, то есть, поддерживать брюки: сегодня сей принадлежность несет и эстетическую нагрузку и, более того, помогает представителям сильного и слабого пола создать образцовый образ.
В этом разделе нашего интернет-магазина сумок и аксессуаров SumkaVip причина изделия представлены в широком ценовом диапазоне. Многообразие предлагаемых моделей позволит подобрать обстановка словно к одежде в классическом стиле, беспричинно и почти джинсы. Качество первых – небольшая ширина и строгая, без излишеств, пряжка. Вторые отличаются разнообразным декором, экстравагантностью и широким использованием дополнительных деталей.
Покупая [url=http://forum.cacaoweb.org/index.php/topic,4487929.new.html#new]Джинсовый ремень[/url] обещать ремень с оригинальной пряжкой[/url] из натуральной кожи, представителям сильной половины следует учитывать последние модные тенденции и руководствоваться собственным вкусом. Сообразно словам дизайнеров, выбирая кожаное шедевр для мужского костюма, лучше отдать достоинство строгим и не чересчур броским моделям, ведь в данном случае ремень является второстепенным элементом гардероба. В гардеробе каждого мужчины должно лежать порядком классических ремней и столько же – предназначенных ради более свободного стиля в одежде.

купить квартиру в ульяновске

(RichardVof, 2018.06.24 15:36)

Новостройки в Ульяновске очень перспективны. С развитием технологий у желающих приобрести жилье на первичном рынке имеется возможность не только следить за ходом строительства, но и посетить объект в режиме 3Д тура. Такие путешествия дают возможность сделать правильный выбор при покупке. И именно на таком принципе построена работа компании — ООО "Азимут", входящего в состав Группы компаний "Премьера".
Достойный внимания пример малоэтажной застройки — Жилой комплекс Нордпарк, находящийся в северной части Ленинского района, и расположенный на улице Скочилова. Ульяновск расположен очень удачно географически и с точки зрения экологии, смешанные ветра образуют крайне мягкий климат в этом регионе.
Приобретение квартиры в Ульяновске может заинтересовать следующих:
глав крупных производственных объединений, которые готовы оплачивать жилье своим сотрудникам;
бизнесменов, в том числе и представителей других стран, часто бывающих в командировках в Ульяновске;
семьи, решившиеся улучшить жилищные условия;
тех покупателей которые решили из перефирии перебраться в сам город на Волге.
Становясь владельцем новостройки в Ульяновске, вы делаете достойнй вклад в будущее своей семьи. Ошибочно полагать, что новое жилье многократно превышает по стоимости предложения вторичного рынка. На новостройки цены могут быть умеренными, несмотря на использование современных материалов и применение инновационных технологий. Благоприятными факторами, влияющими на формирование цен на такие квартиры в Ульяновске, являются:
прямые продажи;
возможность оформить покупку на начальном этапе строительства;
участие в масштабных проектах банков-партнеров, предлагающих выгодные условия в случае нехватки собственных средств;
При покупке принимаются жилищные сертификаты и материнский капитал.
При этом современные проекты от Группы компаний «Премьера» обеспечивают высокий уровень комфорта и большой выбор планировок квартир. Норд парк это практически зелена зона, развитая инфраструктура, великолепная транспортная развязка и это лишь малая часть всех достоинств квартир по демократичным ценам. Перспективным является и то, что каждый дом имеет собственную котельную. В совокупности с современными материалами и наличием в квартирах стеновых клапанов приточной вентиляции это позволит существенно сократить размер коммунальных платежей и обеспечить высокий уровень комфорта и уюта. У всех предусмотрены персональные парковочные места для автомобилей, весь комплекс планируется к сдаче уже в 2019 году.
Пока квартиры в строящихся домах еще можно купить по приемлемой цене. Спешите стать владельцем квартиры в городе на природе – ЖК Нордпарк!
Перейти на сайт [url=http://nordpark73.ru/novosti-nordpark]однокомнатные квартиры в ульяновске[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »