Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.04.28

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Ez hosszú lesz, de nem lehet rövidebben.

Akik tényekre kíváncsiak:

Nem tartozom sem a Táltos Iskola, sem a Dobogó újság vonzáskörébe.

Rokonom lepett meg egy könyvvel, karácsonyi ajándékként, amelyet én, mint történelem szakos tanár biztosan értékelni fogok.

Hozzátette még, hogy nekem is ezt kellene tanítanom az iskolában. Ne csodálkozzak továbbá semmin, mert ezt igazi szentek diktálták szent testvéreiknek, ez a kifinomultság érződik rajta.

 Ez volt Kovács - Magyar András: A képzeletet csak a valóság múlja felül című könyve.

Elolvastam.

A következőkben használatos jelzőket a ténymegállapítás szintjén fogom tartani, de teljesen elkerülésük lehetetlen.

 

A mű a fogalmazó készséget tekintve, egy gyenge közepessel frissen érettségizett diák szintjén van.

Stílusa egysíkú, jelzős szerkezetei átlagosak.

Olyan emberre vall, aki megfordul művelt környezetben.  Találkozik igényes alkotásokkal, széleskörű érdeklődéssel rendelkezik. Elmélyült tudása nincs, nem érti meg a valós összefüggéseket. Ezek hiányát saját elképzelésekkel pótolja. Felszínes. Sok hibásan használt szófordulat és fellengzőssége miatt értelmetlenné vagy nevetségessé vált mondat található benne.

„.., hogy saját sivárságuk ne mutasson akkora szakadékot.” 

„…, és a mai Mexikó területét hódoltatják, …”

„…, majd haláluk után, saját zászlajukra tűzni érdemeiket.”

„… az orvosok mindaddig, amíg maguk egyszer meg nem betegednek és az ágy túloldalára nem kerülnek”

A fenti értelmetlenségeket és képzavarokat intelligens embernek nem kell magyarázni.

A helyesírást tekintve a könyv minősíthetetlen.

A szellemi üzenetek között, minden oldalon találtam igeidő, vagy egyesszám-többesszám egyeztetési hibákat.

Az elválasztási, a névelőhasználati és a vesszőhibákat nem is említem. Minden oldal hemzseg tőlük.

Petőfi Sándor versét pontatlanul idézni…

 

A történelmi tényekről:

A mitológiai részt nem tárgyalom. Vallásszabadság van. Bárkinek joga van abban hinni, hogy egy Istenanya madár alakban lejön a Földre, átbucskázik a fején és asszony lesz belőle, az Istenatya pedig feketepárduc alakban, majd férfivá változik. Mindezt azért, hogy csináljanak itt a Földön 12 gyereket. Kívülállóként ez sem kevésbé hihető, mint, hogy Mária szűzen szülte Jézust, a szentlélektől megtermékenyítve, vagy, hogy 70 szűzlánnyal szeretkezhet a paradicsomban, a szent háborúban életét áldozó muszlim.

 

De ez mese és nem történelem. Annak álcázni átverés.

A történelem tudomány, amely meghatározott szabályrendszerrel rendelkezik.

Így is tévedhet, mert minden pillanatban csak a saját korában létező segédtudományokat használhatja fel. Vannak esetek azonban, amikor képes biztosat állítani.

Arról is lehet bármit hinni, amiről nincs tudományos bizonyíték.

Nem lehet azonban összekeverni a hitet a tudománnyal.

Nem tehető meg, hogy az állítását alátámasztó tudományos megállapításokat elfogadjuk, a többit pedig, szellemi üzenettel felülírjuk.

 

Közölt ismeretek:

 1.  Mária Magdala Erdélyben született

 Ezzel kapcsolatban ismert tények: Mária nevét az evangéliumok több helyen említik, valószínű létező személy. Kiemelve és megkülönböztetve a többi Máriától, származási helyét hozzáteszik magyarázatul. Az eredeti szövegekben a névszerkezet egyértelműen azt jelenti, hogy magdalai Mária. Az a Mária, aki Magdala városából származott. A város létezett Jézus korában, Galilleában, a Genezaret-tó nyugati partján. Pontosabb kutatások szerint ”Az el-Guver síkság déli végében, a Vádi-el-Hammamnál, 5 km-re Tibériástól északra.”, mely a mai el-Medsdel falucska. Az evangéliumok szerint Jézus többször járt ott. Egyik kedvenc városa volt. A név eredeti jelentése (héber, vagy arámi, valószínű mindkettő használta azonos jelentéssel) migdol formában bástya, torony, épp úgy mint az arab el-Medsdel kifejezés.  Azt jelenti, hogy a városban kereskedelmi központként erős védelmi építményrendszer is volt.  A város Jézus korában főként halkereskedéséről, sózott halairól volt híres.Máté 15.39: „És elbocsátván a sokaságot, beszálla a hajóba, és elméne Magdala határaiba.”Mindez nem 100%-os bizonyíték Mária Magdala származására, de 99-el valószínűbb, mint az erdélyi elmélet.

 1. Képaláírás: „Jézus által Mária Magdalának adományozott ház makettje (Montserrat)”

A képen valójában az eredeti, 880 körül, Barcelona grófja, Sifredo el Velloso által építtetett templom makettje látható. Aki megvizsgálja a stílusjegyeket, egyértelműen megállapíthatja az eredeti épület korát. A montserrati kegyhely és a monostor története:„A kegyszobor– eredete homályba vész: a legenda szerint Szent Lukács faragta és Szent Péter hozta Ibériába 50 körül. A legenda tovább folytatódik, miszerint 717/18 körül, a mórok garázdálkodása idején a hívek elrejtették a Mária-szobrot a barbárok elől, majd a rejtekhely feledésbe merült. 890 körül a sziklás Montserraton egy a nyáját legeltető pásztor fényt látott és énekszót hallott a hegy belsejéből. Az eseményt elmesélte a püspöknek, aki szintén hallotta a jelenséget, majd - miután a rejtély nyomába eredtek, egy barlangban megtalálták a szobrot, amit a spanyolok csak "La Moreneta"-ként (A kis fekete) emlegetnek. El akarták szállítani, de azt megmozdítani nem lehetett, ezért Barcelona grófja, Sifredo el Velloso kénytelen volt a helyszínen templomot építeni.„”Ez a legenda. Ami ebből igazolható: 847-ben felszabadult Katalónia a frank uralom alól, megalakult  a Barcelóniai Grófság. A gróf építtetett egy templomot Montserrat hegyén, romjai ma is megvannak.  A XI. század folyamán Oliva apát valamivel lejjebb bencés kolostort alapított. 1559–1592-ben hatalmas templom épült, amelyet a függetlenségi háborúban, 1811-ben leromboltak, 1844-ben épült újjá, s valójában a XX. században épült ki. A monostor ma is a bencéseké. A szobor most a templomban a főoltár fölött, egy erre a célra kialakított fülkében van, amihez a főhajó jobb oldalán lévő lépcsőkön lehet feljutni.A művészettörténeti elemzés és a kormeghatározó technika szerint a szobor a 11. század végén készült, román stílusban.  A kormeghatározás tévedhet két, max. háromszáz évet, de egy évezredre nincs esély.A könyv egyértelműen állítja, hogy Péter apostol készíttette.  Kár, hogy a szerző nem tudja, hogy a kora középkorban rengeteg iratot és tárgyi ereklyét hamisítottak és találtak ki hozzájuk legendákat, hogy a hívőket minél jobban elkábítsák. A leggyakrabban valamelyik apostolnak tulajdonítottak bizonyos tárgyakat és alkotásokat. A kormeghatározás sok százról bizonyította, hogy az 1100-1200-1300-as évekből származnak. Ha figyelembe vesszük a betoldott 300 évet, akkor is 600 év hiányzik.

 1. A katalán elnevezést a „Kata lányai”(Katalin: Mária Magdala álneve Jézus halála után Montserratban) magyar kifejezésből származtatni…

Ha lenne olyan épeszű ember, aki elhiszi, akkor nekik ajánlom: http://www.kitalaltkozepkor.hu/gregorkristof_moriczleo_ha_illignek/hetedik_resz.html: Mentségül legyen mondva, magyar vonatkozás azért van. Az alánok, akiktől a katalán név is származik (Goth-alánia),  i. u. 300 után kerültek erre a területre.( Mária Magdaléna idemenekülése pedig még i. u. 30-40 körül történhetett). Katalóniának ugyanis csak az i. u. 400-as évektől nevezik ezt a területet. A katalánokkal valódi identitástudatukat a történelemhamisítás során rómaira cseréltették.  Az alánok korábban sokáig éltek közös birodalomban szkítákkal. Egyesek szerint egy népcsoport tagjaik. Egy részük nem mások, mint a mi jászaink. Kultúrájuk, mentalitásuk sokban megegyezett. 

 1. „Jézus Urunk és Mária Magdala tanításaikat lejegyezték evangéliumok formájában, és frigyüknek ládájában, a frigyládában helyezték el, mind a 27-et. Az utókor ezekből négyet ismer részletesen, de ezt is az evangélistáknak tulajdonítja.” (megj.: ennyit talán lehet jogszerűen idézni, a fent megnevezett könyvből. )

Lehet, hogy Jézusnak és Mária Magdalának volt egy ládájuk, amit ők frigyüknek ládájának neveztek. Ezt azonban sosem hívták volna frigyládának, mivel ez egy ószövetségi zsidó vallási kifejezés. (Jézus az evangéliumok szerint jól ismerte a zsidó vallási törvényeket és írásokat.) Mózes könyvében (Móz. II. 25, 10-22, 37, 1-9) olvashatunk róla. Isten és a zsidó nép szövetségének (frigyének) ládája, melyet Mózes készített Isteni útmutatás szerint és ebben kellett a tízparancsolat tábláit őriznie.  Hogy tényleg ezek voltak benne, még nem bizonyított. De az valószínű, hogy valamilyen vallási ereklyék, mivel kiemelt szerepe van mind a frigyládának, mint a templomban történő elhelyezésének. A zsidó vallásban templomnak csak azt az épületet nevezik, amelyben a frigyláda van. Az összes többi, zsinagóga, vagy imaház. A frigyláda sorsát egészen i. e. 587-ig nyomon lehet követni. Ekkor rombolják le a salamoni templomot és nyoma vész a frigyládának. Ma Etiópiában él egy zsidó vallási közösség, mely azt állítja magáról, hogy ők őrzik, de csak a saját vallási vezetőik mehetnek a közelébe.Az evangéliumok szerzőiről a jelenleg ismert tények alapján:Több különböző elmélet létezik, de egyre pontosabb a kép. Minden irányzat egyetért abban, hogy mindegyik Jézus halálát követően keletkezett és négy különböző ember írta. Márk stílusa darabos, de közvetlen, élénk. A pogánykeresztényekhez, elsősorban a római közösséghez írta. Nem hivatkozik zsidó ismeretekre, nem használja fel bizonyító erejűként.  Írója Péter munkatársa, tolmácsa volt, Péter igehirdetéseit vette alapul. Máté csiszoltabb, nem annyira festői, de rendezettebb, szabályos. Görög nyelven terjedt el, de valószínű az eredeti arámiul íródott. Zsidókeresztényekhez szól, részletesen ismeri a zsidó vallási és életviteli szabályokat. Lukács gördülékeny, csiszolt, görög műveltségű, mélyebb értelmű, érzékeny lelkiségű. Pál apostolt kísérhette missziós útjain, pogány származású orvos volt. Egyértelműen szemtanuk elbeszéléseire hivatkozva írja művét. Személyesen nem ismerte Jézust.Az első három összefügg egymással, valószínűsíthető, hogy mindhárom szerző ismert két közös forrást, melyek i. u. 40-50 körül keletkezhettek. Ezekre támaszkodva, különböző nyelven és különböző céllal írták meg a sajátjukat. Mindháromtól erősen különbözik János. Időben a legkésőbbi. Ő filozófus. A misztikus tanítások magyarázója. A kereszténységben már jártas, tudását mélyíteni akaró közönségnek írt. Kérdések: a Négy evangélium mind tartalmazza Jézus életét, és tanításiból egy válogatást. Miért írta volna le Jézus 27-szer ugyanazt?

Mind a négy tartalmazza Jézus halálát és a feltámadását követő eseményeket, és ezek nem későbbi, vagy mások általi beszúrások. Mindegyik mű önmagában egységes, egyetlen ember munkája, bár a szerzők több forrást használnak.

 1.  Mária Magdaláról állítja a könyv, hogy egyik reinkarnációja 220 évvel Jézus előtt, III. Kleopátra lányaként élt.  Itt kb. 140 éves tévedés van, mert III. Kleopátra i. e. 80 körül élt. A lánya se tehette ezt 140 évvel korábban. Aki nem hiszi, olvassa el, a Ptolemaioszi dinasztia története ismert.  

 2. A könyv állítsa szerint Atilla volt az, aki a kínai császár szószegése miatt a katonáit, Istenatyához fohászkodva agyaggá változtatta. Bizonyítékképp leközöl egy képet az 1997-ben megtalált kínai agyagkatonákról.
  Tények: Ezek az agyagszobrok, Qiu Shi Huang, az első kínai császár síremlékéből kerültek elő. Meghalt i. e. 210-ben, ekkor zárták le a sírt. Létezéséről és építéséről maradtak fenn feljegyzések. Szabályos, a kínai császári palota mását formázó építmény-együttesről van szó. Minden szobor belül üreges és egyértelműen keletre néz. A ruházat, a fegyverek a szekerek stílusa egyértelműen ebből a korból származik. Atilla i. u. 400 után élt, tehát kb. 600 év korkülönbség áll itt is fenn. Ez a sír annyira ismert volt a kínai császárságban, hogy más császárok is próbálták utánozni. Hasonló sírt találtak melynek kora kb. az i. e. 110. Ez kevésbé pompás, az agyagfigurák már nem életnagyságúak, csak jelképesek. Egyértelmű gyenge utánzata a nagy császárénak. Atilla korára a kínai császárság trónviszály miatt szétesett. Az északi területeken sok kis birodalom, melyeket nagyrészt hun és egyéb a kínaiak által barbárnak nevezett népek uraltak. Délen egyetlen de nem túl erős császárság. Ha Atilla át akart volna vonulni Kínán, nyugodtan megtehette pont a közepén, rokon népekkel találkozott volna.

 3. Képaláírás a 47. oldalról: Egyiptom – Istenanya – Madar
  Valóban gyakori az egyiptomi leletek között a szárnyas Istennő ábrázolása. Ez lehet az Istenanya Isis, de Maat is. Nekik azonban egyértelműen női testük és fejük van. Mindig. A képen jól látható, hogy madártestű és sólyomfejű az alak, jellegzetes Hórusz ábrázolás. Nem Istenanya, hanem a fia. Az ókori alkotó az egyértelműségért, egy semmi mással össze nem téveszthető hatalmas Hórusz-szemet is festett a fej fölé és egy kisebbet a bárkára.

 4. Nem túl érthető a tatárjárással kapcsolatos rész sem. Állítólag IV. Béla isteni segítséggel kétszer is megállítja a tatárokat, mégis mindkét esetben menekülni kényszerül. 

 5. Tárgyi tévedés, hogy V. Istvánt a tatároktól menekülve szüli Laszkarisz Mária. V. István 1239-ben született. A tatárjárás 1241-42-ben volt. Aki a menekülés időszakában fogant és 1242-ben a dalmáciai Klisszában született, az Szent Margit.

És még folytathatnám a sort. A könyv történelmi hitelessége csekély.

Szellemi üzenetekre hivatkozó tanításban egyetlen tévedés se lehet, különben az egész hiteltelen lesz.

Összességében egy elkapkodott és összecsapott mű.

Aki elhiszi a tartalmát, annak jókora hiányosságai vannak az általános műveltségben.

 Mély tisztelettel: P. M.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Suborn economical vardenfil no control

(Famesnew, 2018.08.09 23:18)

cheap levitra usa without prescription
[url=http://levitragls.com]levitra 20mg
[/url] hazard of levitra
<a href="http://levitragls.com">levitra 20 mg tablet
</a> - online farmacy, viafra, levitra
levitra from canada over the counter yim

Purchase cheaply tabs without preparation

(JalonTek, 2018.08.08 07:56)

levitra buy without
[url=http://levitragtr.com]levitra 20 mg how long does it last
[/url] levitra 20 mg cost total posts
<a href="http://levitragtr.com">levitra 20 mg cost per pill
</a> - levitra genu...8093
levitra dose mg contact info

soxejo

(tbhhft, 2018.08.07 19:40)

<a href=http://canadian-pharmasy.com>generic cialis reviews</a>
compra online cialis generico http://canadian-pharmasy.com

mayhomo

(geafemo, 2018.08.01 22:46)

[url=http://nohealthproblemsnews.com/]nohealthproblemsnews.com[/url]

Диета – как хороший способ избавления от лишнего веса

(Thomassew, 2018.07.29 19:19)

Режим питания – блистательный порядок низвергнуть ненавистные килограммчики, это в целом общераспространенный момент. Задерживаясь установленных правил, получится освобождаться от лишних сантиметров и усовершенствовать ваш внешний образ. Изо всего разнообразного богатства вариантов кормления надо особо выделить более радикальные диеты ради похудения дома.
Подробно:
<a href=http://dolara.net/poleznye-sovety/letnyaya-obuv-dlya-aktivnyx-lyudej.html>реальное похудение</a>

помощь юриста

(FloydLouts, 2018.07.26 03:04)

помощь юриста [url=http://kriminalnews.info]помощь юриста[/url]

Ребятня — это обязательно наше с вами грядущее и сегодняшнее

(DonaldAdaws, 2018.07.25 07:58)

Детский сайт, построен специально для Вас лично и именно ваших ребятни. Первостепенной целью сайта является - свое время препровождения с пользой, удовольствием и весело. Мы верим читать детский сайт будет занимательно совершенно не обязательно юным мамам, но и опытнейшим родителям со стажем. Хотелось бы, для того чтобы указанный детский интернет-сервис сделался вам верным другом и советчиком.
Подробно:
<a href=http://alawer.ru/prazdniki/top-3-produkta-dlya-detej.html>дети маленькие</a>

kbrwrc

(umladv, 2018.07.24 10:58)

<a href=http://canadian-pharmacyon.com>viagra in usa</a>
viagra original online bestellen http://canadian-pharmacyon.com

детские ремни для брюк

(Jasonhet, 2018.07.22 18:34)

ремни мужские с автоматической пряжкой купить ремень кожа мужской http://www.aloizianika1768.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=340330&lang=el hermes ремень мужской сумка на ремень мужская ремень с пряжкой
как проверить кожаный ремень или нет пряжки для мужских ремней ремни мужские с пряжками http://shktut.ru/253911 ремни с пряжками мужские ремни ручной работы купить ремень женский кожаный

легкие памятники на могилу в великом новгороде

(Arthurwic, 2018.07.22 18:31)

кокшетау памятники на могилу http://it776.com/home.php?mod=space&uid=1053854 памятник на могилу из валуна памятники на могилу на саммера памятники на могилу фото и цены с пластиком памятник на могилу цена казань http://fathom.asburyumcmadison.com/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2343565 цена на памятники на могилу памятники из гранита светлого на могилу памятник на могилу с подводной лодкой
памятники на могилу в волгограде цены купить памятник на могилу в волгограде цены http://burnis.org/ru/node/1259 памятники на могилу фото и цены тула памятники на могилу кострома памятник на могилу в ростове на дону изготовление памятников на могилу в новогрудке заказать памятник на могилу из одессы

Выбираем безупречный интернет-сайт о вопросах представительниц слабого пола

(KevinAlase, 2018.07.22 10:26)

Полный ряд важной и желаемой для представительниц слабого пола сведений, оазис драгоценных консультаций по сопровождению личного хозяйства, по кулинарии и сохранению молодости – абсолютно все здесь пред вами на страничках нашего web-ресурса. Аппетитные рецепты и консультации хорошего здоровья, признание семейных отношений и фокусы ребятни, забота за кожей и безупречный makeup, вождение автомашины и благополучные роды, а кроме того множество прочих полезностей – тут лично вы сможете прочитать абсолютно все, что волнует дорогих женщин.
Подробно:
<a href=http://mosgaz.net/zdorove/8155-chudodejstvennye-travy-dlya-poxudeniya.html>Все ли женщины хотят детей</a>

how to fix windows update in windows 7

(Brandonspift, 2018.07.22 00:50)

bitdefender windows update cumulative update for media center for windows vista kb955519 2008 sp2 windows update c# uninstall windows service windowsupdate microsoft com not windows xp windows update checking for latest updates nvidia graphics driver update windows vista kostenlos photo viewer windows 7 update new twitter update for windows phone update windows office windows update is pruned out due to potential supersedence script force windows update wsus no windows update icon update von windows 7 ultimate auf windows 8 pro windows update failed retry

download windows update [url=http://tools-windows.com/windows-cannot-install-updates-windows-8/18423-2018-08-09.php]microsoft windows updates july 2013[/url] free microsoft tech support phone number [url=http://support-microsoft-help.com/disable-windows-updates-windows-7-registry/4126-2016-10-27.php]update my windows media player for vista[/url] probleme installation windows vista service pack 2 [url=http://help-support-microsoft.com/16-bit-application-support-windows-8/3899-2016-09-28.php]microsoft windows updates failed to install[/url] windows installer 4.5 vista service pack 2 download [url=http://supporter-windows.com/windows-applications-are-not-supported-on-os-x/16972-2018-07-07.php]windows vista update fehlercode 643[/url] repair windows update in vista [url=http://tools-windows.com/hdaudio-sys-update-windows-7/12134-2017-11-28.php]wpad.dat windows-update-agent[/url]

backup exec 2012 sp3 windows server 2012 support how to reinstall odbc driver windows 7 windows script reinstall creating installer for windows service windows live messenger 2009 skip update security update for windows xp kb951376 not windows xp sp3 update history pdf update windows 7 updates.drweb.ru/free/windows windows update removal tool download

crack windows update xp [url=http://supporter-windows.com/hp-keyboard-filter-driver-update-windows-7/7056-2017-04-18.php]windows security center cannot turn on automatic updates[/url] windows live one support [url=http://support-windows.com/reinstall-a-windows-xp/7083-2017-04-05.php]ati display driver update windows 7[/url] empecher redmarrage automatique windows update [url=http://windows-supporter.com/software-support-windows-apple/17970-2018-07-21.php]windows server 2008 eol support[/url] windows home updates [url=http://windows-assist.com/recover-backup-files-windows/5273-2016-12-04.php]windows 7 hangs during update installation[/url] windows update server settings [url=http://supporterwindows.com/reinstall-windows-nt-40/8126-2017-05-24.php]windows 7 screen upside down help[/url]

hanging windows update windows.net framework updates fail can not see installed updates windows 7 update wireless drivers windows 7 microsoft office 2007 update windows xp

стоимость авиабилетов с петербург вильнюс

(Donaldviern, 2018.07.22 00:36)

белгород сочи самолет цена билета вип сервис продажа авиабилетов стоимость авиабилетов в дубай из екатеринбурга зимой дешевые цены на авиабилет в симферополь из домодедово стоимость авиабилета болгария из новосибирска y авиабилет спб самара челябинск анталия авиабилеты цена гомель иваново авиабилеты когда нужно покупать дешевые авиабилеты стоимость билетов на самолет тамбов москва y авиабилет в тампу из киева цена авиабилета москва шанхай средняя стоимость тура в египет с авиабилетами дешевый авиабилеты до крыма из н новгорода хабаровск до ташкента авиабилета сколько стоит

как вернуть деньги за выкупленный авиабилеты http://trmconsulting.ca/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=612980 цена билетов на самолет до окленда http://www.sollazzorefrigerazione.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=152356 где лучше всего открыть продажу авиабилетов http://www.ugodambrosi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=760122 статья авиабилеты онлайн заказ преимущества http://officialpopstars.com/component/k2/itemlist/user/354528 цена авиабилетов чартер в тайланд из красноярска http://oxautomacao.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=591006

узнать цену авиабилеты екатеринбург худжанд стоимость авиабилетов в черногорию в марте дешевые авиабилеты до 17000 москва малага цена на авиабилеты москва анталия y билет на самолет евпатория в стамбул цены на авиабилеты из грузии в украину цена авиабилетов турция москва цена авиабилета в крым с екатеринбурга в июне сть авиабилетов складывается из стоимость билета на самолет в крым из москвы

екатеринбург шымкент билеты на самолет http://shiraqi.ge/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12402 цены на авиабилеты москва гоа москва http://action-studio.com.ua/index.php/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1287149 горящие авиабилеты из иркутска в петербург http://www.cineferonia.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=166034 узнать стоимость авиабилетов краснодар ереван http://www.trestoremolise.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=715526 y авиабилеты во владикавказ http://scenethesalon.co.uk/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11963

стоимость авиабилета от крыма до самары дешевые авиабилеты из екатеринбурга до франкфурта когда можно купить авиабилеты в крым из перми стоимость билетов на самолете до крыма из уфы минуя украину дешевые авиабилеты с красноярска до норильска

after reinstalling windows 7 no sound

(Brandonspift, 2018.07.20 20:03)

windows 7 firewire driver update reinstalling windows control f10 firefox windows 98 updates reinstall windows xp dell laptop no cd windows server 2003 support tool windows server 2008 r2 updates not downloading delete temporary windows update files windows 7 acer aspire one reinstall windows 7 starter windows xp recovering overwritten files java update for windows xp windows 7 update host file access denied peer cache support for windows pe software policies microsoft windows windowsupdate wuserver stop windows from restarting your computer after updates c# windows form update database

windows update errore 0x800a0046 [url=http://supporterwindows.com/reinstall-windows-7-but-save-files/2149-2016-06-21.php]update windows xp software[/url] opengl support for windows 7 download [url=http://windows-tools.com/change-windows-xp-cd-key-without-reinstalling/19878-2018-09-30.php]apple bootcamp update windows xp[/url] symantec liveupdate download windows server 2008 [url=http://support-microsoft-help.com/cara-update-vga-windows-xp/1094-2016-04-20.php]windows xp add language support[/url] installing windows updates in parallels [url=http://software-windows.com/how-often-should-i-reinstall-windows-7/10306-2017-08-03.php]windows xp sp3 end support microsoft[/url] game online yang support windows 8 [url=http://supporterwindows.com/windows-7-phone-update-mac/20013-2018-10-07.php]reinstall windows no disc drive[/url]

update shockwave flash chrome windows 7 windows xp mode firewire support windows 2000 service pack 4 support tools windows xp directx 11 update problema con windows update microsoft support center windows 7 media player windows update windows embedded compact 7 atl update vss update package windows 2008 windows updated

windows xp recovery files hidden [url=http://tools-windows.com/update-for-root-certificates-for-windows-server-2003-april-2012/567-2016-03-07.php]dbghelp.dll does not support microsoft symbol server[/url] stopping windows defender updates [url=http://windows-supporter.com/windows-update-running-for-hours/5196-2016-12-09.php]switching off automatic updates windows 7[/url] windows update microsoft xps document writer [url=http://tools-support-microsoft.com/windows-vista-start-niet-op-na-update/8059-2017-05-22.php]dns dynamic update credentials windows server 2008[/url] update windows explorer 7 [url=http://tools-windows.com/windows-cannot-install-updates-windows-8/1534-2016-05-11.php]deploy windows updates sccm 2007[/url] reinstalling windows xp from disk [url=http://windows-assist.com/windows-update-code-fffc/17854-2018-06-24.php]update sounds drivers windows 7[/url]

windows xp update alternative windows xp sp2 wifi update wacom bamboo driver update windows 7 remove windows update backups hp support pack windows 2008 r2

уборка офиса в москве цена

(Deweygom, 2018.07.19 22:25)

[URL=http://elnewton.org/][IMG]http://elnewton.org/uborka-kvartiry.png[/IMG][/URL]

Формирование чистоты в квартире является создание удобства и порядка. К тому же, грамотно подобрать средства для уборки, которые могут быстро очистить предметы в офисе. Перед тем как нужно выбрать клининговую компанию, зайти на сайт написать и выбрать адрес.

[b]уборка квартиры в москве недорого[/b]

Клининговая по уборке в квартире [URL=http://elnewton.org/]http://elnewton.org/[/URL] предлагает не тратить свое время на уборку и желает посмотреть на вашу квартиру чтобы оценить и рассчитать цену на услуги мойки. У нас есть все необходимые средства категории люкс для быстрой мойки поверхностей. У каждой компании по уборке присутствуют личные достоинства, которые легко распознать – быстрая работа, неповторимое качество уборки. Обширное многообразие услуг, уже давно вписываются в рамки привычного и однообразного, позволяет выбрать на уникальную мойку помещения, независимо от ее габаритов. Если сопоставить компании по уборке, то можно найти немало существенных отличий. Компания «Чистюля» [URL=http://chistyulya.com/]http://chistyulya.com/[/URL] отдают предпочтения потребностям потребителя и всегда стремится убрать максимально качественно в офисе.

vusfdebyerbq

(ghnwvs, 2018.07.18 07:58)

<a href=http://camadian-pharmacya.com>buy viagra online usa</a>
viagra tablets in india online http://canadian-pharmacya.com

новости в мире гаджетов 2014

(JamesVof, 2018.07.17 20:52)

новости гаджетов июнь 2013 http://eleskon.ru новости гаджетов игра n o v a

123424243

(DavidSlava, 2018.07.14 10:06)

1 https://frapsru.ru/

Купить сантехнику

(Robertmix, 2018.07.13 19:44)

Купить сантехнику [url=http://stelavis.by/shop]Купить сантехнику[/url]

123424243

(DavidSlava, 2018.07.12 11:38)

1 https://adguardpc.ru/


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »